Nøsted & As
Juridisk navn:  Nøsted & As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38272550
Grønviksveien 8 Grønviksveien 8 Fax: 38272551
4515 Mandal 4515 Mandal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Mandal
Org.nr: 914781213
Aksjekapital: 3.025.000 NOK
Antall ansatte: 73
Etableringsdato: 5/19/1939
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.89%
Resultat  
  
23.19%
Egenkapital  
  
-28.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 249.876.000 205.003.000 164.461.000 177.601.000 216.424.000
Resultat: 30.630.000 24.865.000 11.037.000 15.029.000 46.761.000
Egenkapital: 88.746.000 123.458.000 121.337.000 129.523.000 117.827.000
Regnskap for  Nøsted & As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 249.876.000 205.003.000 164.461.000 177.601.000 216.424.000
Driftskostnader -228.864.000 -185.362.000 -155.757.000 -160.701.000 -185.554.000
Driftsresultat 21.012.000 19.643.000 8.704.000 16.900.000 30.870.000
Finansinntekter 10.195.000 13.898.000 13.240.000 20.993.000 38.213.000
Finanskostnader -577.000 -8.675.000 -10.907.000 -22.864.000 -22.323.000
Finans 9.618.000 5.223.000 2.333.000 -1.871.000 15.890.000
Resultat før skatt 30.630.000 24.865.000 11.037.000 15.029.000 46.761.000
Skattekostnad -7.081.000 -5.699.000 -2.333.000 -3.332.000 -12.051.000
Årsresultat 23.549.000 19.166.000 8.704.000 11.696.000 34.710.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.686.000 50.132.000 58.183.000 56.975.000 51.510.000
Sum omløpsmidler 233.235.000 212.436.000 191.052.000 191.966.000 178.939.000
Sum eiendeler 280.921.000 262.568.000 249.235.000 248.941.000 230.449.000
Sum opptjent egenkapital 85.721.000 120.433.000 118.312.000 126.498.000 114.802.000
Sum egenkapital 88.746.000 123.458.000 121.337.000 129.523.000 117.827.000
Sum langsiktig gjeld 20.393.000 24.777.000 30.063.000 36.188.000 38.713.000
Sum kortsiktig gjeld 171.783.000 114.332.000 97.835.000 83.231.000 73.908.000
Sum gjeld og egenkapital 280.922.000 262.567.000 249.235.000 248.942.000 230.448.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 248.754.000 203.513.000 163.188.000 175.852.000 214.940.000
Andre inntekter 1.122.000 1.491.000 1.273.000 1.749.000 1.485.000
Driftsinntekter 249.876.000 205.003.000 164.461.000 177.601.000 216.424.000
Varekostnad -152.207.000 -113.927.000 -89.143.000 -95.998.000 -120.791.000
Lønninger -43.271.000 -37.017.000 -34.923.000 -34.140.000 -34.883.000
Avskrivning -3.921.000 -4.330.000 -4.343.000 -4.070.000 -3.490.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.081.000 -28.666.000 -23.897.000 -28.115.000 -27.148.000
Driftskostnader -228.864.000 -185.362.000 -155.757.000 -160.701.000 -185.554.000
Driftsresultat 21.012.000 19.643.000 8.704.000 16.900.000 30.870.000
Finansinntekter 10.195.000 13.898.000 13.240.000 20.993.000 38.213.000
Finanskostnader -577.000 -8.675.000 -10.907.000 -22.864.000 -22.323.000
Finans 9.618.000 5.223.000 2.333.000 -1.871.000 15.890.000
Konsernbidrag -61.435.000 -11.520.000 -16.890.000 0 -22.825.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.549.000 19.166.000 8.704.000 11.696.000 34.710.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.765.000 15.438.000 17.458.000 19.935.000 20.900.000
Sum varige driftsmidler 12.765.000 15.438.000 17.458.000 19.935.000 20.900.000
Sum finansielle anleggsmidler 34.914.000 34.693.000 40.725.000 37.040.000 30.609.000
Sum anleggsmidler 47.686.000 50.132.000 58.183.000 56.975.000 51.510.000
Varebeholdning 30.893.000 24.777.000 27.542.000 32.009.000 27.975.000
Kundefordringer 29.411.000 24.284.000 20.294.000 28.967.000 34.558.000
Andre fordringer 684.000 2.690.000 8.122.000 15.815.000 17.872.000
Sum investeringer 11.500.000 11.408.000 8.765.000 482.000 423.000
Kasse, bank 34.684.000 27.921.000 21.468.000 23.803.000 17.408.000
Sum omløpsmidler 233.235.000 212.436.000 191.052.000 191.966.000 178.939.000
Sum eiendeler 280.921.000 262.568.000 249.235.000 248.941.000 230.449.000
Sum opptjent egenkapital 85.721.000 120.433.000 118.312.000 126.498.000 114.802.000
Sum egenkapital 88.746.000 123.458.000 121.337.000 129.523.000 117.827.000
Sum avsetninger til forpliktelser 942.000 1.040.000 1.445.000 1.752.000 1.717.000
Gjeld til kredittinstitutt 75.535.000 71.363.000 63.246.000 67.013.000 29.121.000
Sum langsiktig gjeld 20.393.000 24.777.000 30.063.000 36.188.000 38.713.000
Leverandørgjeld 15.501.000 4.709.000 10.922.000 6.510.000 7.042.000
Betalbar skatt 5.842.000 9.375.000 0 0 8.111.000
Skyldig offentlige avgifter 4.877.000 4.659.000 1.566.000 1.587.000 1.441.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.028.000 14.226.000 22.101.000 8.121.000 28.193.000
Sum kortsiktig gjeld 171.783.000 114.332.000 97.835.000 83.231.000 73.908.000
Sum gjeld og egenkapital 280.922.000 262.567.000 249.235.000 248.942.000 230.448.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 61.452.000 98.104.000 93.217.000 108.735.000 105.031.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.9 2 2.3 2.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.6 1.7 2.0 2.1
Soliditet 31.6 4 48.7 52.0 51.1
Resultatgrad 8.4 9.6 5.3 9.5 14.3
Rentedekningsgrad 36.4 2.3 0.8 1.7 3.1
Gjeldsgrad 2.2 1.1 1.1 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 11.1 12.8 8.8 15.2 30.0
Signatur
23.12.2016
STYRETS FORMANN OG ET STYREMEDLEM.
Prokurister
23.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex