Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nøtteliten Barnehage AS
Juridisk navn:  Nøtteliten Barnehage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71584285
Postboks 2138 Kitty Williamsens Gate 2 Fax: 71584285
6502 Kristiansund N 6512 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 992854014
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/30/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.5%
Resultat  
  
-9.38%
Egenkapital  
  
788.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.000 16.000 2.410.000 4.972.000 4.478.000
Resultat: -35.000 -32.000 -518.000 281.000 -143.000
Egenkapital: 124.000 -18.000 -162.000 212.000 28.000
Regnskap for  Nøtteliten Barnehage AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.000 16.000 2.410.000 4.972.000 4.478.000
Driftskostnader -39.000 -48.000 -2.925.000 -4.685.000 -4.621.000
Driftsresultat -34.000 -32.000 -516.000 287.000 -141.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000 -7.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -2.000 -7.000 -1.000
Resultat før skatt -35.000 -32.000 -518.000 281.000 -143.000
Skattekostnad 5.000 10.000 144.000 -97.000 0
Årsresultat -29.000 -22.000 -374.000 184.000 -143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 194.000 246.000 159.000 21.000 27.000
Sum omløpsmidler 296.000 291.000 1.382.000 1.056.000 929.000
Sum eiendeler 490.000 537.000 1.541.000 1.077.000 956.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 -118.000 -262.000 112.000 -72.000
Sum egenkapital 124.000 -18.000 -162.000 212.000 28.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 32.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 366.000 555.000 1.671.000 865.000 928.000
Sum gjeld og egenkapital 490.000 537.000 1.541.000 1.077.000 956.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 353.000 676.000 724.000
Andre inntekter 6.000 16.000 2.057.000 4.296.000 3.754.000
Driftsinntekter 6.000 16.000 2.410.000 4.972.000 4.478.000
Varekostnad 0 0 -46.000 -93.000 -85.000
Lønninger 0 0 -2.374.000 -3.982.000 -4.000.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -42.000 -499.000 -604.000 -533.000
Driftskostnader -39.000 -48.000 -2.925.000 -4.685.000 -4.621.000
Driftsresultat -34.000 -32.000 -516.000 287.000 -141.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000 -7.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -2.000 -7.000 -1.000
Konsernbidrag 171.000 166.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 -22.000 -374.000 184.000 -143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 56.000 102.000 144.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 9.000 15.000 21.000 27.000
Sum varige driftsmidler 3.000 9.000 15.000 21.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 135.000 135.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 194.000 246.000 159.000 21.000 27.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 46.000 83.000 125.000
Andre fordringer 72.000 67.000 558.000 664.000 647.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 5.000 778.000 309.000 157.000
Sum omløpsmidler 296.000 291.000 1.382.000 1.056.000 929.000
Sum eiendeler 490.000 537.000 1.541.000 1.077.000 956.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 -118.000 -262.000 112.000 -72.000
Sum egenkapital 124.000 -18.000 -162.000 212.000 28.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 32.000 0 0
Leverandørgjeld 5.000 6.000 51.000 80.000 177.000
Betalbar skatt 0 0 0 97.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 42.000 293.000 283.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 361.000 548.000 1.578.000 395.000 468.000
Sum kortsiktig gjeld 366.000 555.000 1.671.000 865.000 928.000
Sum gjeld og egenkapital 490.000 537.000 1.541.000 1.077.000 956.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -70.000 -264.000 -289.000 191.000 1.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.5 0.8 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 0.8 1.3 1.1
Soliditet 25.3 -3.4 -10.5 19.7 2.9
Resultatgrad -566.7 -21.4 5.8 -3.1
Rentedekningsgrad 41.0 -70.0
Gjeldsgrad 3 -30.8 -10.5 4.1 33.1
Total kapitalrentabilitet -6.9 -33.4 26.6 -14.6
Signatur
02.01.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
02.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex