Nøtterø Båtsenter AS
Juridisk navn:  Nøtterø Båtsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33383645
Smidsrødveien 171C Smidsrødveien 171C Fax: 33386986
3140 Nøtterøy 3140 Nøtterøy
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 922812756
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/24/1972
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Regnskapsfører: Vestfold Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.96%
Resultat  
  
25.1%
Egenkapital  
  
9.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.709.000 7.345.000 7.300.000 7.583.000 7.144.000
Resultat: 1.884.000 1.506.000 1.066.000 1.394.000 1.225.000
Egenkapital: 4.697.000 4.283.000 5.702.000 4.902.000 3.854.000
Regnskap for  Nøtterø Båtsenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.709.000 7.345.000 7.300.000 7.583.000 7.144.000
Driftskostnader -5.679.000 -5.667.000 -6.041.000 -5.982.000 -5.708.000
Driftsresultat 2.031.000 1.678.000 1.260.000 1.601.000 1.435.000
Finansinntekter 14.000 14.000 20.000 25.000 40.000
Finanskostnader -160.000 -186.000 -214.000 -232.000 -250.000
Finans -146.000 -172.000 -194.000 -207.000 -210.000
Resultat før skatt 1.884.000 1.506.000 1.066.000 1.394.000 1.225.000
Skattekostnad -471.000 -425.000 -265.000 -347.000 -318.000
Årsresultat 1.414.000 1.081.000 801.000 1.047.000 908.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.506.000 8.092.000 8.881.000 9.828.000 10.909.000
Sum omløpsmidler 6.713.000 5.655.000 4.963.000 4.160.000 3.297.000
Sum eiendeler 14.219.000 13.747.000 13.844.000 13.988.000 14.206.000
Sum opptjent egenkapital 4.486.000 4.073.000 5.492.000 4.691.000 3.644.000
Sum egenkapital 4.697.000 4.283.000 5.702.000 4.902.000 3.854.000
Sum langsiktig gjeld 5.026.000 3.495.000 5.010.000 5.895.000 6.025.000
Sum kortsiktig gjeld 4.496.000 5.968.000 3.131.000 3.191.000 4.327.000
Sum gjeld og egenkapital 14.218.000 13.746.000 13.843.000 13.987.000 14.206.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 96.000 82.000 219.000 281.000 385.000
Andre inntekter 7.613.000 7.263.000 7.081.000 7.302.000 6.759.000
Driftsinntekter 7.709.000 7.345.000 7.300.000 7.583.000 7.144.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.838.000 -1.786.000 -1.605.000 -1.989.000 -1.855.000
Avskrivning -838.000 -1.048.000 -1.221.000 -1.322.000 -1.263.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.003.000 -2.833.000 -3.215.000 -2.671.000 -2.590.000
Driftskostnader -5.679.000 -5.667.000 -6.041.000 -5.982.000 -5.708.000
Driftsresultat 2.031.000 1.678.000 1.260.000 1.601.000 1.435.000
Finansinntekter 14.000 14.000 20.000 25.000 40.000
Finanskostnader -160.000 -186.000 -214.000 -232.000 -250.000
Finans -146.000 -172.000 -194.000 -207.000 -210.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -2.500.000 0 0 -1.000.000
Årsresultat 1.414.000 1.081.000 801.000 1.047.000 908.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.911.000 6.058.000 6.569.000 7.186.000 7.759.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.595.000 2.033.000 2.311.000 2.643.000 3.132.000
Sum varige driftsmidler 7.506.000 8.092.000 8.881.000 9.828.000 10.891.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 19.000
Sum anleggsmidler 7.506.000 8.092.000 8.881.000 9.828.000 10.909.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 87.000 193.000 355.000 353.000 549.000
Andre fordringer 59.000 80.000 78.000 409.000 153.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.723.000 4.769.000 4.044.000 3.398.000 2.596.000
Sum omløpsmidler 6.713.000 5.655.000 4.963.000 4.160.000 3.297.000
Sum eiendeler 14.219.000 13.747.000 13.844.000 13.988.000 14.206.000
Sum opptjent egenkapital 4.486.000 4.073.000 5.492.000 4.691.000 3.644.000
Sum egenkapital 4.697.000 4.283.000 5.702.000 4.902.000 3.854.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 81.000 188.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 77.000
Sum langsiktig gjeld 5.026.000 3.495.000 5.010.000 5.895.000 6.025.000
Leverandørgjeld 56.000 76.000 33.000 97.000 9.000
Betalbar skatt 471.000 425.000 347.000 453.000 389.000
Skyldig offentlige avgifter 506.000 542.000 402.000 449.000 481.000
Utbytte -1.000.000 -2.500.000 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.463.000 2.425.000 2.349.000 2.192.000 2.371.000
Sum kortsiktig gjeld 4.496.000 5.968.000 3.131.000 3.191.000 4.327.000
Sum gjeld og egenkapital 14.218.000 13.746.000 13.843.000 13.987.000 14.206.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.217.000 -313.000 1.832.000 969.000 -1.030.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.9 1.6 1.3 0.8
Likviditetsgrad 2 1.5 0.9 1.6 1.3 0.8
Soliditet 3 31.2 41.2 3 27.1
Resultatgrad 26.3 22.8 17.3 21.1 20.1
Rentedekningsgrad 12.7 9 5.9 6.9 5.9
Gjeldsgrad 2 2.2 1.4 1.9 2.7
Total kapitalrentabilitet 14.4 12.3 9.2 11.6 10.4
Signatur
19.06.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex