Nøtterøy Asfalt AS
Juridisk navn:  Nøtterøy Asfalt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97962220
Velleveien 15 Velleveien 15 Fax: 33385188
3118 Tønsberg 3118 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 943851514
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.97%
Resultat  
  
-82.24%
Egenkapital  
  
-15.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.643.000 22.315.000 18.343.000 18.233.000 16.013.000
Resultat: 519.000 2.922.000 2.813.000 2.867.000 1.126.000
Egenkapital: 2.693.000 3.189.000 2.447.000 2.317.000 1.967.000
Regnskap for  Nøtterøy Asfalt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.643.000 22.315.000 18.343.000 18.233.000 16.013.000
Driftskostnader -19.103.000 -19.394.000 -15.531.000 -15.369.000 -14.870.000
Driftsresultat 539.000 2.921.000 2.812.000 2.863.000 1.142.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 4.000 8.000
Finanskostnader -22.000 0 -2.000 -1.000 -24.000
Finans -21.000 1.000 1.000 3.000 -16.000
Resultat før skatt 519.000 2.922.000 2.813.000 2.867.000 1.126.000
Skattekostnad -115.000 -681.000 -683.000 -717.000 -315.000
Årsresultat 404.000 2.242.000 2.130.000 2.150.000 811.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.397.000 1.685.000 1.795.000 2.393.000 2.021.000
Sum omløpsmidler 3.377.000 5.586.000 4.984.000 4.052.000 2.356.000
Sum eiendeler 4.774.000 7.271.000 6.779.000 6.445.000 4.377.000
Sum opptjent egenkapital 2.593.000 3.089.000 2.347.000 2.217.000 1.867.000
Sum egenkapital 2.693.000 3.189.000 2.447.000 2.317.000 1.967.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 42.000 15.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.081.000 4.082.000 4.291.000 4.113.000 2.410.000
Sum gjeld og egenkapital 4.774.000 7.271.000 6.780.000 6.445.000 4.377.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.570.000 21.885.000 18.070.000 17.897.000 15.809.000
Andre inntekter 73.000 430.000 273.000 336.000 203.000
Driftsinntekter 19.643.000 22.315.000 18.343.000 18.233.000 16.013.000
Varekostnad -8.168.000 -9.546.000 -6.129.000 -6.111.000 -6.161.000
Lønninger -5.433.000 -4.390.000 -4.277.000 -4.206.000 -3.222.000
Avskrivning -652.000 -673.000 -623.000 -501.000 -556.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.850.000 -4.785.000 -4.502.000 -4.551.000 -4.931.000
Driftskostnader -19.103.000 -19.394.000 -15.531.000 -15.369.000 -14.870.000
Driftsresultat 539.000 2.921.000 2.812.000 2.863.000 1.142.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 4.000 8.000
Finanskostnader -22.000 0 -2.000 -1.000 -24.000
Finans -21.000 1.000 1.000 3.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.500.000 -2.000.000 -1.800.000 -800.000
Årsresultat 404.000 2.242.000 2.130.000 2.150.000 811.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 2.000 0 0 123.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 756.000 1.179.000 1.212.000 1.400.000 868.000
Driftsløsøre 598.000 504.000 584.000 810.000 706.000
Sum varige driftsmidler 1.354.000 1.683.000 1.795.000 2.210.000 1.574.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 183.000 323.000
Sum anleggsmidler 1.397.000 1.685.000 1.795.000 2.393.000 2.021.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.356.000 1.186.000 539.000 905.000 1.262.000
Andre fordringer 658.000 1.324.000 863.000 360.000 406.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.362.000 3.076.000 3.582.000 2.787.000 689.000
Sum omløpsmidler 3.377.000 5.586.000 4.984.000 4.052.000 2.356.000
Sum eiendeler 4.774.000 7.271.000 6.779.000 6.445.000 4.377.000
Sum opptjent egenkapital 2.593.000 3.089.000 2.347.000 2.217.000 1.867.000
Sum egenkapital 2.693.000 3.189.000 2.447.000 2.317.000 1.967.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 42.000 15.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 42.000 15.000 0
Leverandørgjeld 280.000 466.000 286.000 992.000 713.000
Betalbar skatt 156.000 724.000 655.000 579.000 282.000
Skyldig offentlige avgifter 536.000 478.000 493.000 311.000 272.000
Utbytte 0 -1.500.000 -2.000.000 -1.800.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 1.109.000 913.000 856.000 2.230.000 1.143.000
Sum kortsiktig gjeld 2.081.000 4.082.000 4.291.000 4.113.000 2.410.000
Sum gjeld og egenkapital 4.774.000 7.271.000 6.780.000 6.445.000 4.377.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.296.000 1.504.000 693.000 -61.000 -54.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.2 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.2 1 1.0
Soliditet 56.4 43.9 36.1 3 44.9
Resultatgrad 2.7 13.1 15.3 15.7 7.1
Rentedekningsgrad 24.5 1 2 47.9
Gjeldsgrad 0.8 1.3 1.8 1.8 1.2
Total kapitalrentabilitet 11.3 40.2 41.5 44.5 26.3
Signatur
20.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex