Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
NORDFJORD AUGELEGESENTER AS
Juridisk navn:  NORDFJORD AUGELEGESENTER AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40047428
Postboks 10 SJUKEHUSVEGEN 14 Fax:
6771 Nordfjordeid 6770 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 911880067
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/22/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.93%
Resultat  
  
31.01%
Egenkapital  
  
31.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.824.000 5.604.000 5.113.000 4.582.000 4.161.000
Resultat: 2.598.000 1.983.000 1.563.000 1.414.000 1.516.000
Egenkapital: 8.473.000 6.448.000 4.926.000 3.992.000 2.933.000
Regnskap for  NORDFJORD AUGELEGESENTER AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.824.000 5.604.000 5.113.000 4.582.000 4.161.000
Driftskostnader -3.268.000 -3.639.000 -3.563.000 -3.178.000 -2.659.000
Driftsresultat 2.557.000 1.964.000 1.551.000 1.404.000 1.502.000
Finansinntekter 42.000 19.000 13.000 10.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 42.000 19.000 13.000 10.000 15.000
Resultat før skatt 2.598.000 1.983.000 1.563.000 1.414.000 1.516.000
Skattekostnad -573.000 -461.000 -379.000 -355.000 -410.000
Årsresultat 2.025.000 1.522.000 1.184.000 1.059.000 1.107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 424.000 282.000 122.000 134.000 182.000
Sum omløpsmidler 8.938.000 6.969.000 5.657.000 4.615.000 3.416.000
Sum eiendeler 9.362.000 7.251.000 5.779.000 4.749.000 3.598.000
Sum opptjent egenkapital 8.373.000 6.348.000 4.826.000 3.892.000 2.833.000
Sum egenkapital 8.473.000 6.448.000 4.926.000 3.992.000 2.933.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 0 4.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 888.000 803.000 853.000 754.000 656.000
Sum gjeld og egenkapital 9.362.000 7.252.000 5.779.000 4.750.000 3.598.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.152.000 1.152.000 1.027.000 834.000 739.000
Andre inntekter 4.672.000 4.452.000 4.086.000 3.748.000 3.422.000
Driftsinntekter 5.824.000 5.604.000 5.113.000 4.582.000 4.161.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.938.000 -1.941.000 -2.114.000 -1.849.000 -1.536.000
Avskrivning -104.000 -65.000 -49.000 -48.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.226.000 -1.633.000 -1.400.000 -1.281.000 -1.096.000
Driftskostnader -3.268.000 -3.639.000 -3.563.000 -3.178.000 -2.659.000
Driftsresultat 2.557.000 1.964.000 1.551.000 1.404.000 1.502.000
Finansinntekter 42.000 19.000 13.000 10.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 42.000 19.000 13.000 10.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -250.000 0 0
Årsresultat 2.025.000 1.522.000 1.184.000 1.059.000 1.107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 424.000 282.000 122.000 134.000 182.000
Sum varige driftsmidler 424.000 282.000 122.000 134.000 182.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 424.000 282.000 122.000 134.000 182.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 43.000 39.000 28.000 20.000
Andre fordringer 0 0 44.000 44.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.892.000 6.926.000 5.574.000 4.544.000 3.331.000
Sum omløpsmidler 8.938.000 6.969.000 5.657.000 4.615.000 3.416.000
Sum eiendeler 9.362.000 7.251.000 5.779.000 4.749.000 3.598.000
Sum opptjent egenkapital 8.373.000 6.348.000 4.826.000 3.892.000 2.833.000
Sum egenkapital 8.473.000 6.448.000 4.926.000 3.992.000 2.933.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 0 4.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 0 4.000 9.000
Leverandørgjeld 1.000 29.000 38.000 21.000 0
Betalbar skatt 572.000 460.000 383.000 360.000 403.000
Skyldig offentlige avgifter 120.000 119.000 218.000 189.000 108.000
Utbytte 0 0 -250.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 194.000 195.000 213.000 184.000 145.000
Sum kortsiktig gjeld 888.000 803.000 853.000 754.000 656.000
Sum gjeld og egenkapital 9.362.000 7.252.000 5.779.000 4.750.000 3.598.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.050.000 6.166.000 4.804.000 3.861.000 2.760.000
Likviditetsgrad 1 10.1 8.7 6.6 6.1 5.2
Likviditetsgrad 2 10.1 8.7 6.6 6.1 5.3
Soliditet 90.5 88.9 85.2 8 81.5
Resultatgrad 43.9 3 30.3 30.6 36.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 27.8 27.3 27.1 29.8 42.2
Signatur
22.07.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex