N.H. Lerums Saftfabrik As
Juridisk navn:  N.H. Lerums Saftfabrik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57628000
Rødstokken 8 Rødstokken 8 Fax: 57628101
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 939864059
Aksjekapital: 121.680 NOK
Etableringsdato: 8/11/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-258.12%
Egenkapital  
  
-2.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Resultat: -185.000 117.000 112.000 47.000 139.000
Egenkapital: 6.650.000 6.835.000 6.769.000 7.403.000 7.402.000
Regnskap for  N.H. Lerums Saftfabrik As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Driftskostnader -625.000 -321.000 -330.000 -421.000 -344.000
Driftsresultat -225.000 79.000 69.000 -21.000 56.000
Finansinntekter 40.000 39.000 43.000 68.000 83.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 40.000 39.000 43.000 68.000 83.000
Resultat før skatt -185.000 117.000 112.000 47.000 139.000
Skattekostnad 0 -51.000 -46.000 -46.000 -64.000
Årsresultat -185.000 66.000 66.000 1.000 74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.650.000 2.834.000 2.998.000 2.354.000 2.480.000
Sum omløpsmidler 4.030.000 4.098.000 4.557.000 5.140.000 5.007.000
Sum eiendeler 6.680.000 6.932.000 7.555.000 7.494.000 7.487.000
Sum opptjent egenkapital 6.193.000 6.378.000 6.312.000 6.946.000 6.945.000
Sum egenkapital 6.650.000 6.835.000 6.769.000 7.403.000 7.402.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 97.000 786.000 92.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 6.681.000 6.932.000 7.555.000 7.495.000 7.488.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.000 0 0 0
Avskrivning -184.000 -184.000 -184.000 -192.000 -191.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -441.000 -136.000 -146.000 -229.000 -153.000
Driftskostnader -625.000 -321.000 -330.000 -421.000 -344.000
Driftsresultat -225.000 79.000 69.000 -21.000 56.000
Finansinntekter 40.000 39.000 43.000 68.000 83.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 40.000 39.000 43.000 68.000 83.000
Konsernbidrag 0 0 -700.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -185.000 66.000 66.000 1.000 74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.802.000 1.986.000 2.170.000 2.354.000 2.472.000
Maskiner anlegg 848.000 848.000 828.000 0 8.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.650.000 2.834.000 2.998.000 2.354.000 2.480.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.650.000 2.834.000 2.998.000 2.354.000 2.480.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 0 0 220.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.028.000 4.098.000 4.557.000 4.920.000 5.005.000
Sum omløpsmidler 4.030.000 4.098.000 4.557.000 5.140.000 5.007.000
Sum eiendeler 6.680.000 6.932.000 7.555.000 7.494.000 7.487.000
Sum opptjent egenkapital 6.193.000 6.378.000 6.312.000 6.946.000 6.945.000
Sum egenkapital 6.650.000 6.835.000 6.769.000 7.403.000 7.402.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 6.000 1.000 34.000 3.000
Betalbar skatt 0 51.000 46.000 46.000 64.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 14.000 13.000 7.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 26.000 727.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 97.000 786.000 92.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 6.681.000 6.932.000 7.555.000 7.495.000 7.488.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.999.000 4.001.000 3.771.000 5.048.000 4.921.000
Likviditetsgrad 1 1 42.2 5.8 55.9 58.2
Likviditetsgrad 2 1 42.2 5.8 55.9 58.3
Soliditet 99.5 98.6 89.6 98.8 98.9
Resultatgrad -56.3 19.8 17.3 -5.3 14.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.8 1.7 1.5 0.6 1.9
Signatur
08.02.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.02.2011
STYRETS TO MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex