Nagla AS
Juridisk navn:  Nagla AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55082800
Nordeide 101 Nordeide 101 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 995530538
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/10/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.56%
Resultat  
  
-575%
Egenkapital  
  
-60.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.579.000 1.672.000 2.221.000 1.390.000 755.000
Resultat: -133.000 28.000 319.000 119.000 8.000
Egenkapital: 86.000 219.000 191.000 -129.000 -248.000
Regnskap for  Nagla AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.579.000 1.672.000 2.221.000 1.390.000 755.000
Driftskostnader -1.705.000 -1.639.000 -1.884.000 -1.250.000 -724.000
Driftsresultat -127.000 33.000 336.000 140.000 31.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 4.000 5.000
Finanskostnader -11.000 -9.000 -21.000 -24.000 -28.000
Finans -6.000 -4.000 -17.000 -20.000 -23.000
Resultat før skatt -133.000 28.000 319.000 119.000 8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -133.000 28.000 319.000 119.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 40.000 62.000 91.000 38.000
Sum omløpsmidler 615.000 564.000 600.000 693.000 283.000
Sum eiendeler 637.000 604.000 662.000 784.000 321.000
Sum opptjent egenkapital -216.000 -83.000 -111.000 -430.000 -550.000
Sum egenkapital 86.000 219.000 191.000 -129.000 -248.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 28.000
Sum kortsiktig gjeld 551.000 385.000 471.000 912.000 541.000
Sum gjeld og egenkapital 637.000 604.000 662.000 784.000 321.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.579.000 1.672.000 2.221.000 1.390.000 755.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.579.000 1.672.000 2.221.000 1.390.000 755.000
Varekostnad -13.000 -51.000 -289.000 -48.000 -80.000
Lønninger -1.250.000 -1.203.000 -1.152.000 -828.000 -345.000
Avskrivning -18.000 -22.000 -29.000 -43.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -424.000 -363.000 -414.000 -331.000 -252.000
Driftskostnader -1.705.000 -1.639.000 -1.884.000 -1.250.000 -724.000
Driftsresultat -127.000 33.000 336.000 140.000 31.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 4.000 5.000
Finanskostnader -11.000 -9.000 -21.000 -24.000 -28.000
Finans -6.000 -4.000 -17.000 -20.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -133.000 28.000 319.000 119.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 40.000 62.000 91.000 38.000
Sum varige driftsmidler 22.000 40.000 62.000 91.000 38.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 40.000 62.000 91.000 38.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 567.000 505.000 466.000 638.000 252.000
Andre fordringer 48.000 24.000 32.000 33.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 36.000 102.000 21.000 0
Sum omløpsmidler 615.000 564.000 600.000 693.000 283.000
Sum eiendeler 637.000 604.000 662.000 784.000 321.000
Sum opptjent egenkapital -216.000 -83.000 -111.000 -430.000 -550.000
Sum egenkapital 86.000 219.000 191.000 -129.000 -248.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 155.000 49.000 0 273.000 344.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 28.000
Leverandørgjeld 116.000 6.000 21.000 65.000 23.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 167.000 169.000 260.000 209.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 112.000 162.000 190.000 365.000 135.000
Sum kortsiktig gjeld 551.000 385.000 471.000 912.000 541.000
Sum gjeld og egenkapital 637.000 604.000 662.000 784.000 321.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.000 179.000 129.000 -219.000 -258.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5 1.3 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.5 1.3 0.8 0.6
Soliditet 13.5 36.3 28.9 -16.5 -77.3
Resultatgrad 2 15.1 10.1 4.1
Rentedekningsgrad -11.5 3.7 1 6.0 1.3
Gjeldsgrad 6.4 1.8 2.5 -7.1 -2.3
Total kapitalrentabilitet -19.2 6.3 51.4 18.4 11.2
Signatur
02.03.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
02.03.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex