Nagla AS
Juridisk navn:  Nagla AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55082800
Nordeide 101 Nordeide 101 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 995530538
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/10/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.69%
Resultat  
  
-2.26%
Egenkapital  
  
-158.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.505.000 1.579.000 1.672.000 2.221.000 1.390.000
Resultat: -136.000 -133.000 28.000 319.000 119.000
Egenkapital: -50.000 86.000 219.000 191.000 -129.000
Regnskap for  Nagla AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.505.000 1.579.000 1.672.000 2.221.000 1.390.000
Driftskostnader -1.639.000 -1.705.000 -1.639.000 -1.884.000 -1.250.000
Driftsresultat -134.000 -127.000 33.000 336.000 140.000
Finansinntekter 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000
Finanskostnader -8.000 -11.000 -9.000 -21.000 -24.000
Finans -3.000 -6.000 -4.000 -17.000 -20.000
Resultat før skatt -136.000 -133.000 28.000 319.000 119.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -136.000 -133.000 28.000 319.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 22.000 40.000 62.000 91.000
Sum omløpsmidler 329.000 615.000 564.000 600.000 693.000
Sum eiendeler 336.000 637.000 604.000 662.000 784.000
Sum opptjent egenkapital -352.000 -216.000 -83.000 -111.000 -430.000
Sum egenkapital -50.000 86.000 219.000 191.000 -129.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 385.000 551.000 385.000 471.000 912.000
Sum gjeld og egenkapital 335.000 637.000 604.000 662.000 784.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.505.000 1.579.000 1.672.000 2.221.000 1.390.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.505.000 1.579.000 1.672.000 2.221.000 1.390.000
Varekostnad -30.000 -13.000 -51.000 -289.000 -48.000
Lønninger -1.234.000 -1.250.000 -1.203.000 -1.152.000 -828.000
Avskrivning -15.000 -18.000 -22.000 -29.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -360.000 -424.000 -363.000 -414.000 -331.000
Driftskostnader -1.639.000 -1.705.000 -1.639.000 -1.884.000 -1.250.000
Driftsresultat -134.000 -127.000 33.000 336.000 140.000
Finansinntekter 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000
Finanskostnader -8.000 -11.000 -9.000 -21.000 -24.000
Finans -3.000 -6.000 -4.000 -17.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -136.000 -133.000 28.000 319.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 22.000 40.000 62.000 91.000
Sum varige driftsmidler 7.000 22.000 40.000 62.000 91.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 22.000 40.000 62.000 91.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 276.000 567.000 505.000 466.000 638.000
Andre fordringer 52.000 48.000 24.000 32.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 36.000 102.000 21.000
Sum omløpsmidler 329.000 615.000 564.000 600.000 693.000
Sum eiendeler 336.000 637.000 604.000 662.000 784.000
Sum opptjent egenkapital -352.000 -216.000 -83.000 -111.000 -430.000
Sum egenkapital -50.000 86.000 219.000 191.000 -129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 101.000 155.000 49.000 0 273.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 116.000 6.000 21.000 65.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 142.000 167.000 169.000 260.000 209.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 116.000 112.000 162.000 190.000 365.000
Sum kortsiktig gjeld 385.000 551.000 385.000 471.000 912.000
Sum gjeld og egenkapital 335.000 637.000 604.000 662.000 784.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -56.000 64.000 179.000 129.000 -219.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 1.5 1.3 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1.5 1.3 0.8
Soliditet -14.9 13.5 36.3 28.9 -16.5
Resultatgrad -8.9 2 15.1 10.1
Rentedekningsgrad -16.8 -11.5 3.7 1 6.0
Gjeldsgrad -7.7 6.4 1.8 2.5 -7.1
Total kapitalrentabilitet -38.5 -19.2 6.3 51.4 18.4
Signatur
02.03.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
02.03.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex