Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Naley Drift As
Juridisk navn:  Naley Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørgeveien 314A Nedre Nøttveit 62 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5238 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919656654
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/7/2017 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 446.000
Resultat: -364.000
Egenkapital: -429.000
Regnskap for  Naley Drift As
Resultat 2018
Driftsinntekter 446.000
Driftskostnader -810.000
Driftsresultat -364.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -364.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -364.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 320.000
Sum omløpsmidler 66.000
Sum eiendeler 386.000
Sum opptjent egenkapital -453.000
Sum egenkapital -429.000
Sum langsiktig gjeld -986.000
Sum kortsiktig gjeld 1.801.000
Sum gjeld og egenkapital 386.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 446.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 446.000
Varekostnad -5.000
Lønninger 0
Avskrivning -226.000
Nedskrivning -214.000
Andre driftskostnader -365.000
Driftskostnader -810.000
Driftsresultat -364.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -364.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 14.000
Maskiner anlegg 306.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 320.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 320.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer -27.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 93.000
Sum omløpsmidler 66.000
Sum eiendeler 386.000
Sum opptjent egenkapital -453.000
Sum egenkapital -429.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld -986.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.801.000
Sum kortsiktig gjeld 1.801.000
Sum gjeld og egenkapital 386.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.735.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet -111.1
Resultatgrad -81.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.9
Total kapitalrentabilitet -94.3
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex