Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Namdal Eiendommer As
Juridisk navn:  Namdal Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordveien 206 Nordveien 206 Fax:
7900 Rørvik 7900 Rørvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 921171803
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/25/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap Midt As
Utvikling:
Omsetning  
  
1213.64%
Resultat  
  
2275%
Egenkapital  
  
13.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 289.000 22.000
Resultat: 87.000 -4.000
Egenkapital: 561.000 493.000
Regnskap for  Namdal Eiendommer As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 289.000 22.000
Driftskostnader -19.000 -10.000
Driftsresultat 270.000 12.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -183.000 -16.000
Finans -183.000 -16.000
Resultat før skatt 87.000 -4.000
Skattekostnad -19.000 2.000
Årsresultat 68.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.677.000 3.679.000
Sum omløpsmidler 461.000 386.000
Sum eiendeler 4.138.000 4.065.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 -2.000
Sum egenkapital 561.000 493.000
Sum langsiktig gjeld 3.546.000 3.550.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 4.138.000 4.065.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 289.000 22.000
Driftsinntekter 289.000 22.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -10.000
Driftskostnader -19.000 -10.000
Driftsresultat 270.000 12.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -183.000 -16.000
Finans -183.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 68.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000
Fast eiendom 3.677.000 3.677.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 3.677.000 3.677.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 3.677.000 3.679.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 373.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 461.000 13.000
Sum omløpsmidler 461.000 386.000
Sum eiendeler 4.138.000 4.065.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 -2.000
Sum egenkapital 561.000 493.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.546.000 3.550.000
Leverandørgjeld 2.000 22.000
Betalbar skatt 17.000 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 4.138.000 4.065.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 430.000 364.000
Likviditetsgrad 1 14.9 17.5
Likviditetsgrad 2 14.9 17.5
Soliditet 13.6 12.1
Resultatgrad 93.4 54.5
Rentedekningsgrad 1.5 0.8
Gjeldsgrad 6.4 7.2
Total kapitalrentabilitet 6.5 0.3
Signatur
18.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex