Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Namdal Eiendomservice As
Juridisk navn:  Namdal Eiendomservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95228024
Øksningvegen 186 Øksningvegen 186 Fax:
7970 Kolvereid 7970 Kolvereid
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 917633649
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 7/18/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
77.52%
Resultat  
  
1082.14%
Egenkapital  
  
572.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 545.000 307.000 75.000
Resultat: 275.000 -28.000 -29.000
Egenkapital: 175.000 -37.000 34.000
Regnskap for  Namdal Eiendomservice As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 545.000 307.000 75.000
Driftskostnader -217.000 -335.000 -91.000
Driftsresultat 328.000 -28.000 -16.000
Finansinntekter 4.000 0 0
Finanskostnader -57.000 0 -13.000
Finans -53.000 0 -13.000
Resultat før skatt 275.000 -28.000 -29.000
Skattekostnad -62.000 6.000 8.000
Årsresultat 213.000 -22.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 922.000 1.432.000 964.000
Sum omløpsmidler 26.000 69.000 70.000
Sum eiendeler 948.000 1.501.000 1.034.000
Sum opptjent egenkapital 121.000 -92.000 -21.000
Sum egenkapital 175.000 -37.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 898.000 1.344.000 904.000
Sum kortsiktig gjeld -125.000 195.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 948.000 1.501.000 1.033.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 99.000 58.000 0
Andre inntekter 446.000 249.000 75.000
Driftsinntekter 545.000 307.000 75.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -217.000 -335.000 -91.000
Driftskostnader -217.000 -335.000 -91.000
Driftsresultat 328.000 -28.000 -16.000
Finansinntekter 4.000 0 0
Finanskostnader -57.000 0 -13.000
Finans -53.000 0 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 213.000 -22.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 14.000 8.000
Fast eiendom 922.000 1.417.000 946.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 922.000 1.417.000 946.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 10.000
Sum anleggsmidler 922.000 1.432.000 964.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 23.000 50.000 40.000
Andre fordringer 0 15.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.000 4.000 14.000
Sum omløpsmidler 26.000 69.000 70.000
Sum eiendeler 948.000 1.501.000 1.034.000
Sum opptjent egenkapital 121.000 -92.000 -21.000
Sum egenkapital 175.000 -37.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 898.000 1.344.000 904.000
Leverandørgjeld 4.000 30.000 69.000
Betalbar skatt 18.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 1.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -152.000 164.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld -125.000 195.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 948.000 1.501.000 1.033.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 151.000 -126.000 -26.000
Likviditetsgrad 1 -0.2 0.4 0.7
Likviditetsgrad 2 -0.2 0.4 0.7
Soliditet 18.5 -2.5 3.3
Resultatgrad 60.2 -9.1 -21.3
Rentedekningsgrad 5.8 -1.2
Gjeldsgrad 4.4 -41.6 29.4
Total kapitalrentabilitet 3 -1.9 -1.5
Signatur
03.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex