Namsenskjell AS
Juridisk navn:  Namsenskjell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74270979
Postboks 46 Hoddøya Fax:
7821 Spillum 7777 Nord-Statland
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 980447197
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/12/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Namdal - Innherred As
Utvikling:
Omsetning  
  
121.81%
Resultat  
  
341.57%
Egenkapital  
  
76.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 712.000 321.000 18.000 615.000 1.608.000
Resultat: 393.000 89.000 -373.000 -346.000 403.000
Egenkapital: 704.000 398.000 331.000 618.000 877.000
Regnskap for  Namsenskjell AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 712.000 321.000 18.000 615.000 1.608.000
Driftskostnader -317.000 -232.000 -391.000 -961.000 -1.204.000
Driftsresultat 394.000 89.000 -373.000 -346.000 403.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans -1.000 0 0 0 -1.000
Resultat før skatt 393.000 89.000 -373.000 -346.000 403.000
Skattekostnad -86.000 -21.000 86.000 87.000 -90.000
Årsresultat 306.000 67.000 -287.000 -259.000 313.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 80.000 162.000 181.000 242.000
Sum omløpsmidler 966.000 723.000 331.000 803.000 1.215.000
Sum eiendeler 971.000 803.000 493.000 984.000 1.457.000
Sum opptjent egenkapital 554.000 248.000 181.000 468.000 727.000
Sum egenkapital 704.000 398.000 331.000 618.000 877.000
Sum langsiktig gjeld 119.000 81.000 108.000 178.000 292.000
Sum kortsiktig gjeld 147.000 324.000 54.000 188.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 970.000 803.000 493.000 984.000 1.457.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 712.000 321.000 18.000 593.000 1.588.000
Andre inntekter 0 0 0 23.000 20.000
Driftsinntekter 712.000 321.000 18.000 615.000 1.608.000
Varekostnad 21.000 27.000 -200.000 -299.000 -783.000
Lønninger -106.000 -15.000 -10.000 -355.000 -96.000
Avskrivning -53.000 -61.000 -61.000 -61.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -179.000 -183.000 -120.000 -246.000 -264.000
Driftskostnader -317.000 -232.000 -391.000 -961.000 -1.204.000
Driftsresultat 394.000 89.000 -373.000 -346.000 403.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans -1.000 0 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 306.000 67.000 -287.000 -259.000 313.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 21.000 43.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 53.000 115.000 176.000 237.000
Sum varige driftsmidler 0 53.000 115.000 176.000 237.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 5.000 80.000 162.000 181.000 242.000
Varebeholdning 450.000 350.000 300.000 500.000 500.000
Kundefordringer 11.000 306.000 0 156.000 283.000
Andre fordringer 4.000 0 4.000 8.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 501.000 67.000 26.000 139.000 407.000
Sum omløpsmidler 966.000 723.000 331.000 803.000 1.215.000
Sum eiendeler 971.000 803.000 493.000 984.000 1.457.000
Sum opptjent egenkapital 554.000 248.000 181.000 468.000 727.000
Sum egenkapital 704.000 398.000 331.000 618.000 877.000
Sum avsetninger til forpliktelser 65.000 0 0 43.000 130.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 119.000 81.000 108.000 178.000 292.000
Leverandørgjeld 12.000 70.000 6.000 18.000 36.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 90.000
Skyldig offentlige avgifter 10.000 27.000 1.000 43.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 125.000 228.000 48.000 127.000 153.000
Sum kortsiktig gjeld 147.000 324.000 54.000 188.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 970.000 803.000 493.000 984.000 1.457.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 819.000 399.000 277.000 615.000 927.000
Likviditetsgrad 1 6.6 2.2 6.1 4.3 4.2
Likviditetsgrad 2 3.5 1.2 0.6 1.6 2.5
Soliditet 72.6 49.6 67.1 62.8 60.2
Resultatgrad 55.3 27.7 -2072.2 -56.3 25.1
Rentedekningsgrad 1 8 403.0
Gjeldsgrad 0.4 1 0.5 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 40.7 11.2 -75.7 -35.2 27.7
Signatur
26.08.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex