Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nan Zhuang Restaurant Fang Wang
Juridisk navn:  Nan Zhuang Restaurant Fang Wang
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67591800
Gamle Ringeriksvei 37 Gamle Ringeriksvei 37 Fax: 61170829
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 981299132
Aksjekapital: -22.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/26/1999
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.31%
Resultat  
  
-20.45%
Egenkapital  
  
60.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2006 2005 2004 2003 2002
Omsetning: 1.072.000 1.182.000 1.081.000 906.000 991.000
Resultat: 284.000 357.000 231.000 189.000 284.000
Egenkapital: -22.000 -56.000 -30.000 0 2.000
Regnskap for  Nan Zhuang Restaurant Fang Wang
Resultat 2006 2005 2004 2003 2002
Driftsinntekter 1.072.000 1.182.000 1.081.000 906.000 991.000
Driftskostnader -788.000 -825.000 -851.000 -716.000 -707.000
Driftsresultat 284.000 357.000 231.000 189.000 284.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 284.000 357.000 231.000 189.000 284.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 284.000 357.000 231.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 14.000 17.000
Sum omløpsmidler 68.000 20.000 41.000 16.000 14.000
Sum eiendeler 68.000 20.000 41.000 30.000 31.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -22.000 -56.000 -30.000 0 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 76.000 71.000 30.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 68.000 20.000 41.000 30.000 32.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.072.000 1.182.000 1.081.000 906.000 991.000
Varekostnad -363.000 -397.000 -398.000 -338.000 -345.000
Lønninger 0 0 -14.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 -3.000 -3.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -425.000 -428.000 -439.000 -375.000 -359.000
Driftskostnader -788.000 -825.000 -851.000 -716.000 -707.000
Driftsresultat 284.000 357.000 231.000 189.000 284.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 284.000 357.000 231.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 0 0 14.000 17.000
Varebeholdning 5.000 10.000 3.000 3.000 7.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 63.000 10.000 37.000 13.000 7.000
Sum omløpsmidler 68.000 20.000 41.000 16.000 14.000
Sum eiendeler 68.000 20.000 41.000 30.000 31.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -22.000 -56.000 -30.000 0 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 81.000 68.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 9.000 27.000 30.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 44.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 76.000 71.000 30.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 68.000 20.000 41.000 30.000 32.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -22.000 -56.000 -30.000 -14.000 -16.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.3 0.6 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.2 0.6 0.5 0.3
Soliditet -32.4 -280.0 -73.2 0.0 6.3
Resultatgrad 26.5 30.2 21.4 20.9 28.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.1 -1.4 -2.4 15.0
Total kapitalrentabilitet 417.6 1785.0 563.4 630.0 887.5
Signatur
14.07.2016
Prokurister
14.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2006
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex