Nanok Eiendom As
Juridisk navn:  Nanok Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46416700
Postboks 1045 Forneburingen C/O Espen Myrvold Lilleruts Vei 22E Fax:
1307 Fornebu 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 982183340
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/19/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Akershus Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-63.78%
Resultat  
  
398.88%
Egenkapital  
  
36.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.253.000 28.310.000 20.823.000 76.158.000 72.299.000
Resultat: 1.871.000 -626.000 6.906.000 2.277.000 39.000
Egenkapital: 4.866.000 3.565.000 4.429.000 560.000 868.000
Regnskap for  Nanok Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.253.000 28.310.000 20.823.000 76.158.000 72.299.000
Driftskostnader -6.863.000 -26.775.000 -13.817.000 -73.540.000 -71.693.000
Driftsresultat 3.389.000 1.535.000 7.007.000 2.618.000 605.000
Finansinntekter -648.000 -1.477.000 170.000 8.000 9.000
Finanskostnader -871.000 -682.000 -271.000 -350.000 -575.000
Finans -1.519.000 -2.159.000 -101.000 -342.000 -566.000
Resultat før skatt 1.871.000 -626.000 6.906.000 2.277.000 39.000
Skattekostnad -569.000 -238.000 -1.575.000 -585.000 -15.000
Årsresultat 1.301.000 -864.000 5.331.000 1.692.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 247.000 0 0 12.279.000 14.098.000
Sum omløpsmidler 9.480.000 16.138.000 13.907.000 5.766.000 3.879.000
Sum eiendeler 9.727.000 16.138.000 13.907.000 18.045.000 17.977.000
Sum opptjent egenkapital 4.766.000 3.465.000 4.329.000 460.000 768.000
Sum egenkapital 4.866.000 3.565.000 4.429.000 560.000 868.000
Sum langsiktig gjeld 1.098.000 1.435.000 1.871.000 3.311.000 5.776.000
Sum kortsiktig gjeld 3.762.000 11.138.000 7.607.000 14.174.000 11.332.000
Sum gjeld og egenkapital 9.726.000 16.138.000 13.907.000 18.045.000 17.976.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.253.000 28.310.000 12.511.000 75.886.000 72.237.000
Andre inntekter 0 0 8.312.000 272.000 62.000
Driftsinntekter 10.253.000 28.310.000 20.823.000 76.158.000 72.299.000
Varekostnad -6.444.000 -26.243.000 -9.062.000 -23.444.000 -22.889.000
Lønninger -30.000 -48.000 -2.243.000 -27.452.000 -26.686.000
Avskrivning 0 0 -202.000 -1.922.000 -1.824.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -389.000 -484.000 -2.310.000 -20.722.000 -20.294.000
Driftskostnader -6.863.000 -26.775.000 -13.817.000 -73.540.000 -71.693.000
Driftsresultat 3.389.000 1.535.000 7.007.000 2.618.000 605.000
Finansinntekter -648.000 -1.477.000 170.000 8.000 9.000
Finanskostnader -871.000 -682.000 -271.000 -350.000 -575.000
Finans -1.519.000 -2.159.000 -101.000 -342.000 -566.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.000.000 0
Årsresultat 1.301.000 -864.000 5.331.000 1.692.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 3.133.000 3.673.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 8.905.000 10.184.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 8.905.000 10.184.000
Sum finansielle anleggsmidler 247.000 0 0 241.000 241.000
Sum anleggsmidler 247.000 0 0 12.279.000 14.098.000
Varebeholdning 0 6.278.000 5.212.000 1.126.000 1.124.000
Kundefordringer 0 0 0 612.000 451.000
Andre fordringer 6.564.000 7.620.000 3.541.000 2.721.000 744.000
Sum investeringer 1.926.000 1.505.000 2.316.000 0 0
Kasse, bank 990.000 736.000 2.837.000 1.307.000 1.559.000
Sum omløpsmidler 9.480.000 16.138.000 13.907.000 5.766.000 3.879.000
Sum eiendeler 9.727.000 16.138.000 13.907.000 18.045.000 17.977.000
Sum opptjent egenkapital 4.766.000 3.465.000 4.329.000 460.000 768.000
Sum egenkapital 4.866.000 3.565.000 4.429.000 560.000 868.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.098.000 1.435.000 1.871.000 417.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.787.000 7.338.000 5.500.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.098.000 1.435.000 1.871.000 3.311.000 5.776.000
Leverandørgjeld 9.000 32.000 148.000 5.264.000 5.713.000
Betalbar skatt 906.000 674.000 122.000 49.000 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 22.000 19.000 2.277.000 1.440.000
Utbytte 0 0 0 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 3.073.000 1.819.000 4.584.000 4.179.000
Sum kortsiktig gjeld 3.762.000 11.138.000 7.607.000 14.174.000 11.332.000
Sum gjeld og egenkapital 9.726.000 16.138.000 13.907.000 18.045.000 17.976.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.718.000 5.000.000 6.300.000 -8.408.000 -7.453.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.4 1.8 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 2.5 0.9 1.1 0.4 0.3
Soliditet 5 22.1 31.8 3.1 4.8
Resultatgrad 33.1 5.4 33.7 3.4 0.8
Rentedekningsgrad 3.9 2.3 25.9 7.5 1.1
Gjeldsgrad 1 3.5 2.1 31.2 19.7
Total kapitalrentabilitet 28.2 0.4 51.6 14.6 3.4
Signatur
23.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex