Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Narvik Eiendomskompleks AS
Juridisk navn:  Narvik Eiendomskompleks AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90590400
Postboks 6 Industriveien 16 B Fax:
8501 Narvik 8517 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 990179867
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.8%
Resultat  
  
2630%
Egenkapital  
  
48.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.086.000 946.000 886.000 804.000 483.000
Resultat: 253.000 -10.000 196.000 144.000 47.000
Egenkapital: 582.000 392.000 403.000 263.000 158.000
Regnskap for  Narvik Eiendomskompleks AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.086.000 946.000 886.000 804.000 483.000
Driftskostnader -720.000 -817.000 -549.000 -506.000 -270.000
Driftsresultat 368.000 129.000 338.000 298.000 214.000
Finansinntekter 0 2.000 1.000 2.000 0
Finanskostnader -114.000 -141.000 -143.000 -155.000 -167.000
Finans -114.000 -139.000 -142.000 -153.000 -167.000
Resultat før skatt 253.000 -10.000 196.000 144.000 47.000
Skattekostnad -64.000 0 -56.000 -39.000 -18.000
Årsresultat 190.000 -11.000 140.000 105.000 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.520.000 2.622.000 2.698.000 2.705.000 2.766.000
Sum omløpsmidler 556.000 358.000 538.000 516.000 231.000
Sum eiendeler 3.076.000 2.980.000 3.236.000 3.221.000 2.997.000
Sum opptjent egenkapital 480.000 290.000 301.000 161.000 56.000
Sum egenkapital 582.000 392.000 403.000 263.000 158.000
Sum langsiktig gjeld 2.295.000 2.406.000 2.517.000 2.628.000 2.732.000
Sum kortsiktig gjeld 198.000 182.000 315.000 329.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 3.075.000 2.980.000 3.235.000 3.220.000 2.997.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.086.000 946.000 886.000 804.000 483.000
Driftsinntekter 1.086.000 946.000 886.000 804.000 483.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -312.000 -332.000 -112.000 -166.000 0
Avskrivning -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -346.000 -423.000 -375.000 -278.000 -208.000
Driftskostnader -720.000 -817.000 -549.000 -506.000 -270.000
Driftsresultat 368.000 129.000 338.000 298.000 214.000
Finansinntekter 0 2.000 1.000 2.000 0
Finanskostnader -114.000 -141.000 -143.000 -155.000 -167.000
Finans -114.000 -139.000 -142.000 -153.000 -167.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 190.000 -11.000 140.000 105.000 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.520.000 2.581.000 2.643.000 2.705.000 2.766.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.520.000 2.581.000 2.643.000 2.705.000 2.766.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 41.000 55.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.520.000 2.622.000 2.698.000 2.705.000 2.766.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 37.000 12.000 45.000 107.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 519.000 346.000 492.000 409.000 211.000
Sum omløpsmidler 556.000 358.000 538.000 516.000 231.000
Sum eiendeler 3.076.000 2.980.000 3.236.000 3.221.000 2.997.000
Sum opptjent egenkapital 480.000 290.000 301.000 161.000 56.000
Sum egenkapital 582.000 392.000 403.000 263.000 158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.295.000 2.406.000 2.517.000 2.628.000 2.732.000
Leverandørgjeld 1.000 0 1.000 32.000 9.000
Betalbar skatt 64.000 0 56.000 41.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 29.000 116.000 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 124.000 152.000 142.000 255.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 198.000 182.000 315.000 329.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 3.075.000 2.980.000 3.235.000 3.220.000 2.997.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 358.000 176.000 223.000 187.000 124.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2 1.7 1.6 2.2
Likviditetsgrad 2 2.8 2 1.8 1.6 2.2
Soliditet 18.9 13.2 12.5 8.2 5.3
Resultatgrad 33.9 13.6 38.1 37.1 44.3
Rentedekningsgrad 3.2 0.9 2.4 1.9 1.3
Gjeldsgrad 4.3 6.6 7.0 11.2 18.0
Total kapitalrentabilitet 1 4.4 10.5 9.3 7.1
Signatur
15.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
15.12.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex