Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Narvik Taxisentral Sa
Juridisk navn:  Narvik Taxisentral Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 07550
Postboks 759 Bolagsgata 1 Fax: 76946514
8509 Narvik 8514 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 971420863
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 12/31/1965
Foretakstype: SA
Tidligere navn: narvik taxisentral
Revisor: Hålogaland Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.02%
Resultat  
  
302.04%
Egenkapital  
  
15.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.433.000 4.850.000 5.090.000 5.836.000
Resultat: 197.000 49.000 -226.000 120.000
Egenkapital: 1.108.000 959.000 906.000 1.076.000
Regnskap for  Narvik Taxisentral Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.433.000 4.850.000 5.090.000 5.836.000
Driftskostnader -5.164.000 -4.736.000 -5.269.000 -5.684.000
Driftsresultat 270.000 114.000 -179.000 150.000
Finansinntekter 11.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -83.000 -65.000 -48.000 -32.000
Finans -72.000 -64.000 -47.000 -30.000
Resultat før skatt 197.000 49.000 -226.000 120.000
Skattekostnad -49.000 4.000 55.000 0
Årsresultat 149.000 53.000 -170.000 121.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.316.000 1.688.000 1.016.000 1.249.000
Sum omløpsmidler 2.469.000 2.526.000 2.646.000 2.489.000
Sum eiendeler 3.785.000 4.214.000 3.662.000 3.738.000
Sum opptjent egenkapital 1.108.000 959.000 906.000 1.076.000
Sum egenkapital 1.108.000 959.000 906.000 1.076.000
Sum langsiktig gjeld 1.554.000 2.278.000 1.211.000 1.768.000
Sum kortsiktig gjeld 1.123.000 977.000 1.544.000 892.000
Sum gjeld og egenkapital 3.785.000 4.214.000 3.661.000 3.736.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.330.000 4.870.000 5.078.000 5.452.000
Andre inntekter 103.000 -20.000 12.000 383.000
Driftsinntekter 5.433.000 4.850.000 5.090.000 5.836.000
Varekostnad -20.000 -33.000 -42.000 -343.000
Lønninger -2.878.000 -2.529.000 -2.876.000 -3.021.000
Avskrivning -394.000 -303.000 -491.000 -506.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.872.000 -1.871.000 -1.860.000 -1.814.000
Driftskostnader -5.164.000 -4.736.000 -5.269.000 -5.684.000
Driftsresultat 270.000 114.000 -179.000 150.000
Finansinntekter 11.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -83.000 -65.000 -48.000 -32.000
Finans -72.000 -64.000 -47.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 149.000 53.000 -170.000 121.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.286.000 1.658.000 985.000 1.218.000
Sum varige driftsmidler 1.286.000 1.658.000 985.000 1.218.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.000 31.000 31.000 31.000
Sum anleggsmidler 1.316.000 1.688.000 1.016.000 1.249.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 118.000 33.000 232.000 152.000
Andre fordringer 490.000 706.000 562.000 438.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.861.000 1.786.000 1.852.000 1.899.000
Sum omløpsmidler 2.469.000 2.526.000 2.646.000 2.489.000
Sum eiendeler 3.785.000 4.214.000 3.662.000 3.738.000
Sum opptjent egenkapital 1.108.000 959.000 906.000 1.076.000
Sum egenkapital 1.108.000 959.000 906.000 1.076.000
Sum avsetninger til forpliktelser 336.000 406.000 507.000 849.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.554.000 2.278.000 1.211.000 1.768.000
Leverandørgjeld 179.000 252.000 591.000 145.000
Betalbar skatt 118.000 98.000 287.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 197.000 106.000 155.000 251.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 629.000 521.000 511.000 492.000
Sum kortsiktig gjeld 1.123.000 977.000 1.544.000 892.000
Sum gjeld og egenkapital 3.785.000 4.214.000 3.661.000 3.736.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.346.000 1.549.000 1.102.000 1.597.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.6 1.7 2.8
Likviditetsgrad 2 2.2 2.6 1.7 2.8
Soliditet 29.3 22.8 24.7 28.8
Resultatgrad 5 2.4 -3.5 2.6
Rentedekningsgrad 3.3 1.8 -3.7 4.7
Gjeldsgrad 2.4 3.4 3 2.5
Total kapitalrentabilitet 7.4 2.7 -4.9 4.1
Signatur
01.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex