Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nasvatn Kraftverk AS
Juridisk navn:  Nasvatn Kraftverk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92480695
Austenå 317 Austenå 317 Fax:
4869 Dølemo 4869 Dølemo
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Åmli
Org.nr: 991231072
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/2/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Åmli Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.21%
Resultat  
  
3.7%
Egenkapital  
  
86.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.597.000 2.769.000 2.473.000 1.962.000 1.978.000
Resultat: 645.000 622.000 305.000 256.000 207.000
Egenkapital: 1.057.000 567.000 100.000 100.000 101.000
Regnskap for  Nasvatn Kraftverk AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.597.000 2.769.000 2.473.000 1.962.000 1.978.000
Driftskostnader -1.682.000 -1.860.000 -1.764.000 -1.229.000 -1.277.000
Driftsresultat 915.000 909.000 708.000 733.000 701.000
Finansinntekter 4.000 16.000 47.000 41.000 34.000
Finanskostnader -273.000 -303.000 -450.000 -518.000 -527.000
Finans -269.000 -287.000 -403.000 -477.000 -493.000
Resultat før skatt 645.000 622.000 305.000 256.000 207.000
Skattekostnad -155.000 -156.000 -82.000 -69.000 -58.000
Årsresultat 490.000 467.000 223.000 187.000 149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.744.000 10.463.000 10.561.000 10.694.000 10.947.000
Sum omløpsmidler 1.137.000 1.831.000 1.811.000 1.512.000 1.687.000
Sum eiendeler 11.881.000 12.294.000 12.372.000 12.206.000 12.634.000
Sum opptjent egenkapital 957.000 467.000 0 0 1.000
Sum egenkapital 1.057.000 567.000 100.000 100.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 9.957.000 10.610.000 11.033.000 11.453.000 11.844.000
Sum kortsiktig gjeld 867.000 1.117.000 1.238.000 652.000 689.000
Sum gjeld og egenkapital 11.881.000 12.294.000 12.371.000 12.205.000 12.634.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.589.000 2.769.000 2.449.000 1.962.000 1.961.000
Andre inntekter 8.000 0 24.000 0 16.000
Driftsinntekter 2.597.000 2.769.000 2.473.000 1.962.000 1.978.000
Varekostnad 0 -10.000 -13.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -17.000
Avskrivning -288.000 -274.000 -311.000 -253.000 -260.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.394.000 -1.576.000 -1.440.000 -976.000 -1.000.000
Driftskostnader -1.682.000 -1.860.000 -1.764.000 -1.229.000 -1.277.000
Driftsresultat 915.000 909.000 708.000 733.000 701.000
Finansinntekter 4.000 16.000 47.000 41.000 34.000
Finanskostnader -273.000 -303.000 -450.000 -518.000 -527.000
Finans -269.000 -287.000 -403.000 -477.000 -493.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -223.000 -188.000 -250.000
Årsresultat 490.000 467.000 223.000 187.000 149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.258.000 10.302.000 10.360.000 10.586.000 0
Maskiner anlegg 182.000 160.000 200.000 108.000 10.947.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.439.000 10.463.000 10.561.000 10.694.000 10.947.000
Sum finansielle anleggsmidler 305.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.744.000 10.463.000 10.561.000 10.694.000 10.947.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 16.000 25.000 34.000
Andre fordringer 0 327.000 533.000 277.000 266.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.137.000 1.504.000 1.261.000 1.209.000 1.388.000
Sum omløpsmidler 1.137.000 1.831.000 1.811.000 1.512.000 1.687.000
Sum eiendeler 11.881.000 12.294.000 12.372.000 12.206.000 12.634.000
Sum opptjent egenkapital 957.000 467.000 0 0 1.000
Sum egenkapital 1.057.000 567.000 100.000 100.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.957.000 10.610.000 11.033.000 11.453.000 11.844.000
Leverandørgjeld 483.000 665.000 420.000 175.000 220.000
Betalbar skatt 155.000 156.000 82.000 69.000 58.000
Skyldig offentlige avgifter 67.000 32.000 219.000 64.000 77.000
Utbytte 0 0 -223.000 -188.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 163.000 264.000 294.000 155.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 867.000 1.117.000 1.238.000 652.000 689.000
Sum gjeld og egenkapital 11.881.000 12.294.000 12.371.000 12.205.000 12.634.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 270.000 714.000 573.000 860.000 998.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 1.5 2.3 2.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.6 1.5 2.4 2.5
Soliditet 8.9 4.6 0.8 0.8 0.8
Resultatgrad 35.2 32.8 28.6 37.4 35.4
Rentedekningsgrad 3.4 3 1.7 1.5 1.4
Gjeldsgrad 10.2 20.7 122.7 121.0 124.1
Total kapitalrentabilitet 7.7 7.5 6.1 6.3 5.8
Signatur
16.05.2007
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex