Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Natland Eiendom AS
Juridisk navn:  Natland Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55287020
Nattlandsveien 155 Nattlandsveien 155 Fax: 55287810
5094 Bergen 5094 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 918336141
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.88%
Resultat  
  
3.35%
Egenkapital  
  
1.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 751.000 730.000 730.000 672.000 677.000
Resultat: 647.000 626.000 515.000 327.000 570.000
Egenkapital: 1.300.000 1.279.000 1.261.000 2.126.000 1.904.000
Regnskap for  Natland Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 751.000 730.000 730.000 672.000 677.000
Driftskostnader -107.000 -110.000 -222.000 -362.000 -117.000
Driftsresultat 644.000 619.000 508.000 310.000 560.000
Finansinntekter 3.000 7.000 7.000 16.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 7.000 7.000 16.000 10.000
Resultat før skatt 647.000 626.000 515.000 327.000 570.000
Skattekostnad -150.000 -151.000 -130.000 -105.000 -154.000
Årsresultat 498.000 475.000 385.000 222.000 416.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.469.000 1.162.000 1.193.000 1.225.000 1.261.000
Sum omløpsmidler 208.000 327.000 1.473.000 1.024.000 847.000
Sum eiendeler 1.677.000 1.489.000 2.666.000 2.249.000 2.108.000
Sum opptjent egenkapital 1.200.000 1.179.000 1.161.000 2.026.000 1.804.000
Sum egenkapital 1.300.000 1.279.000 1.261.000 2.126.000 1.904.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 377.000 210.000 1.405.000 124.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 1.677.000 1.489.000 2.666.000 2.250.000 2.108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 751.000 730.000 730.000 672.000 677.000
Driftsinntekter 751.000 730.000 730.000 672.000 677.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -25.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -82.000 -86.000 -198.000 -338.000 -93.000
Driftskostnader -107.000 -110.000 -222.000 -362.000 -117.000
Driftsresultat 644.000 619.000 508.000 310.000 560.000
Finansinntekter 3.000 7.000 7.000 16.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 7.000 7.000 16.000 10.000
Konsernbidrag -477.000 -458.000 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.250.000 0 0
Årsresultat 498.000 475.000 385.000 222.000 416.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 24.000 31.000 39.000 51.000
Fast eiendom 1.452.000 1.138.000 1.162.000 1.186.000 1.210.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.452.000 1.138.000 1.162.000 1.186.000 1.210.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.469.000 1.162.000 1.193.000 1.225.000 1.261.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 102.000 179.000 1.261.000 936.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 106.000 148.000 211.000 88.000 776.000
Sum omløpsmidler 208.000 327.000 1.473.000 1.024.000 847.000
Sum eiendeler 1.677.000 1.489.000 2.666.000 2.249.000 2.108.000
Sum opptjent egenkapital 1.200.000 1.179.000 1.161.000 2.026.000 1.804.000
Sum egenkapital 1.300.000 1.279.000 1.261.000 2.126.000 1.904.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 346.000 2.000 3.000 2.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 122.000 93.000 145.000
Skyldig offentlige avgifter 31.000 29.000 25.000 25.000 46.000
Utbytte 0 0 -1.250.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 180.000 4.000 4.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 377.000 210.000 1.405.000 124.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 1.677.000 1.489.000 2.666.000 2.250.000 2.108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -169.000 117.000 68.000 900.000 643.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.6 1 8.3 4.2
Likviditetsgrad 2 0.6 1.6 1 8.3 4.2
Soliditet 77.5 85.9 47.3 94.5 90.3
Resultatgrad 85.8 84.8 69.6 46.1 82.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.2 1.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 38.6 4 19.3 14.5 27.0
Signatur
01.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex