Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Naturleg Aktiv As
Juridisk navn:  Naturleg Aktiv As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90506157
C/O Rasmus Endre Bø Setrevegen 77 Fax:
6783 Stryn 6795 Blaksæter
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Stryn
Org.nr: 915053939
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 2/6/2015 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.29%
Resultat  
  
-50.4%
Egenkapital  
  
19.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 2.280.000 2.229.000 836.000
Resultat: 62.000 125.000 168.000
Egenkapital: 293.000 246.000 153.000
Regnskap for  Naturleg Aktiv As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.280.000 2.229.000 836.000
Driftskostnader -2.218.000 -2.104.000 -668.000
Driftsresultat 61.000 125.000 168.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 62.000 125.000 168.000
Skattekostnad -15.000 -32.000 -45.000
Årsresultat 47.000 93.000 123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 542.000 633.000 290.000
Sum eiendeler 542.000 633.000 290.000
Sum opptjent egenkapital 263.000 216.000 123.000
Sum egenkapital 293.000 246.000 153.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 249.000 387.000 137.000
Sum gjeld og egenkapital 542.000 633.000 290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.230.000 2.220.000 777.000
Andre inntekter 50.000 9.000 58.000
Driftsinntekter 2.280.000 2.229.000 836.000
Varekostnad -318.000 -266.000 -91.000
Lønninger -1.152.000 -1.213.000 -323.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -748.000 -625.000 -254.000
Driftskostnader -2.218.000 -2.104.000 -668.000
Driftsresultat 61.000 125.000 168.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 47.000 93.000 123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 4.000 6.000 0
Kundefordringer 53.000 10.000 37.000
Andre fordringer 42.000 44.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 443.000 573.000 233.000
Sum omløpsmidler 542.000 633.000 290.000
Sum eiendeler 542.000 633.000 290.000
Sum opptjent egenkapital 263.000 216.000 123.000
Sum egenkapital 293.000 246.000 153.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 90.000 42.000 30.000
Betalbar skatt 15.000 32.000 45.000
Skyldig offentlige avgifter 33.000 64.000 30.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 111.000 249.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 249.000 387.000 137.000
Sum gjeld og egenkapital 542.000 633.000 290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 293.000 246.000 153.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.6 2.1
Likviditetsgrad 2 2.2 1.6 2.2
Soliditet 54.1 38.9 52.8
Resultatgrad 2.7 5.6 20.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 1.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 11.3 19.7 57.9
Signatur
03.03.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.03.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex