Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Naturveiviser As
Juridisk navn:  Naturveiviser As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95006567
Hemsetervegen 27 Hemsetervegen 27 Fax:
2880 Nord-Torpa 2880 Nord-Torpa
Fylke: Kommune:
Innlandet Nordre Land
Org.nr: 911647001
Aksjekapital: 156.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Land Regnskapssentral
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.19%
Resultat  
  
-1300%
Egenkapital  
  
-39.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 32.000 124.000 134.000 90.000 530.000
Resultat: -42.000 -3.000 -17.000 -79.000 6.000
Egenkapital: 51.000 84.000 -32.000 -18.000 40.000
Regnskap for  Naturveiviser As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 32.000 124.000 134.000 90.000 530.000
Driftskostnader -73.000 -126.000 -151.000 -167.000 -525.000
Driftsresultat -40.000 -3.000 -16.000 -77.000 7.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -42.000 -3.000 -17.000 -79.000 6.000
Skattekostnad 8.000 0 3.000 20.000 -2.000
Årsresultat -34.000 -4.000 -14.000 -59.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 29.000 35.000 36.000 23.000
Sum omløpsmidler 92.000 84.000 130.000 102.000 211.000
Sum eiendeler 125.000 113.000 165.000 138.000 234.000
Sum opptjent egenkapital -105.000 -72.000 -68.000 -54.000 4.000
Sum egenkapital 51.000 84.000 -32.000 -18.000 40.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 29.000 197.000 157.000 192.000
Sum gjeld og egenkapital 125.000 113.000 165.000 139.000 233.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.000 124.000 134.000 90.000 530.000
Andre inntekter 1.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 32.000 124.000 134.000 90.000 530.000
Varekostnad -11.000 0 -4.000 -10.000 -295.000
Lønninger 0 0 0 -5.000 -68.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -121.000 -138.000 -142.000 -221.000
Driftskostnader -73.000 -126.000 -151.000 -167.000 -525.000
Driftsresultat -40.000 -3.000 -16.000 -77.000 7.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 -4.000 -14.000 -59.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 30.000 22.000 22.000 18.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 8.000 13.000 18.000 23.000
Sum varige driftsmidler 3.000 8.000 13.000 18.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 29.000 35.000 36.000 23.000
Varebeholdning 63.000 53.000 53.000 57.000 62.000
Kundefordringer 17.000 0 6.000 6.000 5.000
Andre fordringer 8.000 6.000 22.000 32.000 86.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 25.000 49.000 7.000 58.000
Sum omløpsmidler 92.000 84.000 130.000 102.000 211.000
Sum eiendeler 125.000 113.000 165.000 138.000 234.000
Sum opptjent egenkapital -105.000 -72.000 -68.000 -54.000 4.000
Sum egenkapital 51.000 84.000 -32.000 -18.000 40.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 13.000 5.000 14.000 4.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 24.000 183.000 153.000 172.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 29.000 197.000 157.000 192.000
Sum gjeld og egenkapital 125.000 113.000 165.000 139.000 233.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000 55.000 -67.000 -55.000 19.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.9 0.7 0.6 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 1.1 0.4 0.3 0.8
Soliditet 40.8 74.3 -19.4 -12.9 17.2
Resultatgrad - -2.4 -11.9 -85.6 1.3
Rentedekningsgrad - -77.0 7.0
Gjeldsgrad 1.5 0.3 -6.2 -8.7 4.8
Total kapitalrentabilitet -31.2 -1.8 -9.7 -55.4 3.0
Signatur
27.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex