Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Naustdal Auto As
Juridisk navn:  Naustdal Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57861240
Ingebrigt Naustal Øyane 14 Ingebrigt Naustal Øyane 14 Fax:
6770 Nordfjordeid 6770 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Eid
Org.nr: 918390715
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/21/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapssentralen As
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 0
Resultat: -84.000
Egenkapital: -54.000
Regnskap for  Naustdal Auto As
Resultat 2017
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -10.000
Driftsresultat -10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -74.000
Finans -74.000
Resultat før skatt -84.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.928.000
Sum omløpsmidler 39.000
Sum eiendeler 1.967.000
Sum opptjent egenkapital -84.000
Sum egenkapital -54.000
Sum langsiktig gjeld 1.781.000
Sum kortsiktig gjeld 239.000
Sum gjeld og egenkapital 1.966.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -10.000
Driftskostnader -10.000
Driftsresultat -10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -74.000
Finans -74.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.928.000
Sum anleggsmidler 1.928.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 39.000
Sum omløpsmidler 39.000
Sum eiendeler 1.967.000
Sum opptjent egenkapital -84.000
Sum egenkapital -54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 225.000
Sum langsiktig gjeld 1.781.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000
Sum kortsiktig gjeld 239.000
Sum gjeld og egenkapital 1.966.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -200.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet -2.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad -37.4
Total kapitalrentabilitet -0.5
Signatur
20.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex