Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Naustdal Bensin & Service AS
Juridisk navn:  Naustdal Bensin & Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57819196
Postboks 94 Fax: 57744716
6806 Naustdal 6817 Naustdal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Naustdal
Org.nr: 974371960
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 3/13/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Firda Revisjon & Rådgivning AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.43%
Resultat  
  
-72%
Egenkapital  
  
7.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 31.762.000 29.842.000 26.932.000 27.925.000 29.461.000
Resultat: 189.000 675.000 565.000 125.000 296.000
Egenkapital: 2.114.000 1.968.000 1.317.000 1.009.000 1.005.000
Regnskap for  Naustdal Bensin & Service AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 31.762.000 29.842.000 26.932.000 27.925.000 29.461.000
Driftskostnader -31.540.000 -29.686.000 -26.363.000 -27.781.000 -29.121.000
Driftsresultat 222.000 156.000 569.000 144.000 340.000
Finansinntekter 1.000 649.000 52.000 51.000 52.000
Finanskostnader -34.000 -130.000 -56.000 -71.000 -96.000
Finans -33.000 519.000 -4.000 -20.000 -44.000
Resultat før skatt 189.000 675.000 565.000 125.000 296.000
Skattekostnad -43.000 -25.000 -130.000 -21.000 -67.000
Årsresultat 147.000 650.000 435.000 105.000 229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.935.000 3.338.000 2.248.000 2.429.000 2.824.000
Sum omløpsmidler 1.152.000 1.608.000 1.713.000 1.142.000 1.649.000
Sum eiendeler 4.087.000 4.946.000 3.961.000 3.571.000 4.473.000
Sum opptjent egenkapital 1.793.000 1.646.000 996.000 688.000 683.000
Sum egenkapital 2.114.000 1.968.000 1.317.000 1.009.000 1.005.000
Sum langsiktig gjeld 607.000 809.000 1.023.000 1.238.000 1.469.000
Sum kortsiktig gjeld 1.366.000 2.170.000 1.621.000 1.323.000 2.001.000
Sum gjeld og egenkapital 4.087.000 4.946.000 3.961.000 3.570.000 4.474.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.618.000 29.724.000 26.824.000 27.823.000 29.366.000
Andre inntekter 144.000 118.000 108.000 102.000 96.000
Driftsinntekter 31.762.000 29.842.000 26.932.000 27.925.000 29.461.000
Varekostnad -27.181.000 -25.551.000 -22.558.000 -23.859.000 -25.267.000
Lønninger -2.294.000 -2.139.000 -2.197.000 -2.085.000 -2.000.000
Avskrivning -380.000 -377.000 -360.000 -435.000 -392.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.685.000 -1.619.000 -1.248.000 -1.402.000 -1.462.000
Driftskostnader -31.540.000 -29.686.000 -26.363.000 -27.781.000 -29.121.000
Driftsresultat 222.000 156.000 569.000 144.000 340.000
Finansinntekter 1.000 649.000 52.000 51.000 52.000
Finanskostnader -34.000 -130.000 -56.000 -71.000 -96.000
Finans -33.000 519.000 -4.000 -20.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 -127.000 0 -240.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 147.000 650.000 435.000 105.000 229.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 24.000 2.000 0
Fast eiendom 905.000 739.000 1.043.000 1.078.000 1.283.000
Maskiner anlegg 263.000 280.000 367.000 0 0
Driftsløsøre 504.000 607.000 347.000 881.000 1.073.000
Sum varige driftsmidler 1.672.000 1.625.000 1.757.000 1.959.000 2.357.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.263.000 1.713.000 467.000 467.000 467.000
Sum anleggsmidler 2.935.000 3.338.000 2.248.000 2.429.000 2.824.000
Varebeholdning 875.000 978.000 1.008.000 916.000 1.027.000
Kundefordringer 120.000 75.000 294.000 21.000 17.000
Andre fordringer 116.000 92.000 28.000 35.000 332.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 463.000 384.000 170.000 274.000
Sum omløpsmidler 1.152.000 1.608.000 1.713.000 1.142.000 1.649.000
Sum eiendeler 4.087.000 4.946.000 3.961.000 3.571.000 4.473.000
Sum opptjent egenkapital 1.793.000 1.646.000 996.000 688.000 683.000
Sum egenkapital 2.114.000 1.968.000 1.317.000 1.009.000 1.005.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 1.000 0 0 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 607.000 809.000 1.023.000 1.238.000 1.469.000
Leverandørgjeld 818.000 1.727.000 938.000 824.000 1.056.000
Betalbar skatt 29.000 0 109.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 149.000 38.000 122.000 101.000 132.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 369.000 404.000 452.000 398.000 814.000
Sum kortsiktig gjeld 1.366.000 2.170.000 1.621.000 1.323.000 2.001.000
Sum gjeld og egenkapital 4.087.000 4.946.000 3.961.000 3.570.000 4.474.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -214.000 -562.000 92.000 -181.000 -352.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 1.1 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.4
Soliditet 51.7 39.8 33.2 28.3 22.5
Resultatgrad 0.7 0.5 2.1 0.5 1.2
Rentedekningsgrad 6.5 1.2 10.2 2.7 4.1
Gjeldsgrad 0.9 1.5 2 2.5 3.5
Total kapitalrentabilitet 5.5 16.3 15.7 5.5 8.8
Signatur
08.12.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.12.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex