Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Naustdal Blikkenslagerverksted AS
Juridisk navn:  Naustdal Blikkenslagerverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57819788
Gamlevegen 28 Gamlevegen 28 Fax: 57819695
6817 Naustdal 6817 Naustdal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Naustdal
Org.nr: 946551651
Aksjekapital: 2.555.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/27/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Fjordane AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.13%
Resultat  
  
-23.71%
Egenkapital  
  
14.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 7.977.000 8.321.000 6.280.000 6.911.000 6.159.000
Resultat: 2.207.000 2.893.000 29.000 1.124.000 1.595.000
Egenkapital: 12.710.000 11.087.000 8.983.000 9.046.000 8.299.000
Regnskap for  Naustdal Blikkenslagerverksted AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 7.977.000 8.321.000 6.280.000 6.911.000 6.159.000
Driftskostnader -5.760.000 -5.686.000 -5.112.000 -5.203.000 -4.645.000
Driftsresultat 2.216.000 2.636.000 1.168.000 1.708.000 1.513.000
Finansinntekter 110.000 371.000 52.000 74.000 202.000
Finanskostnader -119.000 -114.000 -1.191.000 -658.000 -120.000
Finans -9.000 257.000 -1.139.000 -584.000 82.000
Resultat før skatt 2.207.000 2.893.000 29.000 1.124.000 1.595.000
Skattekostnad -584.000 -790.000 -92.000 -377.000 -569.000
Årsresultat 1.623.000 2.103.000 -63.000 747.000 1.026.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.373.000 11.019.000 11.430.000 11.817.000 12.053.000
Sum omløpsmidler 9.384.000 8.259.000 5.150.000 4.161.000 3.388.000
Sum eiendeler 20.757.000 19.278.000 16.580.000 15.978.000 15.441.000
Sum opptjent egenkapital 10.155.000 8.532.000 6.428.000 6.491.000 5.744.000
Sum egenkapital 12.710.000 11.087.000 8.983.000 9.046.000 8.299.000
Sum langsiktig gjeld 6.530.000 6.562.000 6.890.000 5.828.000 5.318.000
Sum kortsiktig gjeld 1.518.000 1.628.000 706.000 1.103.000 1.824.000
Sum gjeld og egenkapital 20.758.000 19.277.000 16.579.000 15.977.000 15.441.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.081.000 7.467.000 5.429.000 6.033.000 5.448.000
Andre inntekter 896.000 854.000 851.000 878.000 711.000
Driftsinntekter 7.977.000 8.321.000 6.280.000 6.911.000 6.159.000
Varekostnad -2.484.000 -2.385.000 -1.922.000 -2.048.000 -1.806.000
Lønninger -2.042.000 -2.125.000 -2.010.000 -2.024.000 -1.759.000
Avskrivning -458.000 -411.000 -485.000 -507.000 -422.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -776.000 -765.000 -695.000 -624.000 -658.000
Driftskostnader -5.760.000 -5.686.000 -5.112.000 -5.203.000 -4.645.000
Driftsresultat 2.216.000 2.636.000 1.168.000 1.708.000 1.513.000
Finansinntekter 110.000 371.000 52.000 74.000 202.000
Finanskostnader -119.000 -114.000 -1.191.000 -658.000 -120.000
Finans -9.000 257.000 -1.139.000 -584.000 82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.623.000 2.103.000 -63.000 747.000 1.026.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.816.000 10.670.000 10.875.000 11.156.000 11.243.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 6.000
Driftsløsøre 557.000 348.000 554.000 660.000 804.000
Sum varige driftsmidler 11.373.000 11.019.000 11.430.000 11.817.000 12.053.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.373.000 11.019.000 11.430.000 11.817.000 12.053.000
Varebeholdning 161.000 233.000 220.000 248.000 200.000
Kundefordringer 797.000 862.000 296.000 331.000 819.000
Andre fordringer 0 0 47.000 27.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.426.000 7.164.000 4.587.000 3.554.000 2.342.000
Sum omløpsmidler 9.384.000 8.259.000 5.150.000 4.161.000 3.388.000
Sum eiendeler 20.757.000 19.278.000 16.580.000 15.978.000 15.441.000
Sum opptjent egenkapital 10.155.000 8.532.000 6.428.000 6.491.000 5.744.000
Sum egenkapital 12.710.000 11.087.000 8.983.000 9.046.000 8.299.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.530.000 6.562.000 6.890.000 5.828.000 5.318.000
Leverandørgjeld 263.000 291.000 194.000 278.000 696.000
Betalbar skatt 584.000 790.000 92.000 377.000 680.000
Skyldig offentlige avgifter 415.000 297.000 158.000 206.000 230.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 256.000 251.000 263.000 242.000 218.000
Sum kortsiktig gjeld 1.518.000 1.628.000 706.000 1.103.000 1.824.000
Sum gjeld og egenkapital 20.758.000 19.277.000 16.579.000 15.977.000 15.441.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.866.000 6.631.000 4.444.000 3.058.000 1.564.000
Likviditetsgrad 1 6.2 5.1 7.3 3.8 1.9
Likviditetsgrad 2 6.1 4.9 7.0 3.6 1.8
Soliditet 61.2 57.5 54.2 56.6 53.7
Resultatgrad 27.8 31.7 18.6 24.7 24.6
Rentedekningsgrad 18.6 23.1 1.0 2.7 14.3
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 11.2 15.6 7.4 11.2 11.1
Signatur
19.11.2009
STYREMEDLEMMENE TEIKNAR FIRMA I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex