Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Naustdal Dampbakeri AS
Juridisk navn:  Naustdal Dampbakeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57724140
Postboks 2022 Kronborg Sanderplassen 3 Fax: 57724141
6808 Førde 6813 Førde
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Førde
Org.nr: 984950063
Aksjekapital: 420.000 NOK
Antall ansatte: 115
Etableringsdato: 6/26/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.21%
Resultat  
  
-43.18%
Egenkapital  
  
11.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 53.346.000 55.113.000 52.303.000 49.670.000 47.993.000
Resultat: 3.297.000 5.803.000 5.147.000 3.869.000 4.213.000
Egenkapital: 9.708.000 8.691.000 7.333.000 6.544.000 6.519.000
Regnskap for  Naustdal Dampbakeri AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 53.346.000 55.113.000 52.303.000 49.670.000 47.993.000
Driftskostnader -50.105.000 -49.363.000 -47.326.000 -45.983.000 -43.959.000
Driftsresultat 3.242.000 5.750.000 4.977.000 3.687.000 4.034.000
Finansinntekter 61.000 58.000 171.000 182.000 192.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -2.000 -1.000 -13.000
Finans 55.000 53.000 169.000 181.000 179.000
Resultat før skatt 3.297.000 5.803.000 5.147.000 3.869.000 4.213.000
Skattekostnad -780.000 -1.446.000 -1.357.000 -1.044.000 -1.177.000
Årsresultat 2.517.000 4.357.000 3.790.000 2.825.000 3.036.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.570.000 6.084.000 7.067.000 4.832.000 5.174.000
Sum omløpsmidler 11.318.000 15.096.000 12.633.000 12.764.000 11.737.000
Sum eiendeler 19.888.000 21.180.000 19.700.000 17.596.000 16.911.000
Sum opptjent egenkapital 9.288.000 8.271.000 6.913.000 6.124.000 6.099.000
Sum egenkapital 9.708.000 8.691.000 7.333.000 6.544.000 6.519.000
Sum langsiktig gjeld 279.000 209.000 207.000 59.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 9.902.000 12.281.000 12.160.000 10.994.000 10.326.000
Sum gjeld og egenkapital 19.889.000 21.181.000 19.700.000 17.597.000 16.912.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.226.000 54.829.000 52.068.000 49.434.000 47.689.000
Andre inntekter 120.000 284.000 236.000 237.000 304.000
Driftsinntekter 53.346.000 55.113.000 52.303.000 49.670.000 47.993.000
Varekostnad -15.958.000 -16.591.000 -15.376.000 -14.947.000 -14.296.000
Lønninger -23.573.000 -22.815.000 -21.962.000 -21.330.000 -20.267.000
Avskrivning -1.170.000 -1.064.000 -948.000 -997.000 -861.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.404.000 -8.893.000 -9.040.000 -8.709.000 -8.535.000
Driftskostnader -50.105.000 -49.363.000 -47.326.000 -45.983.000 -43.959.000
Driftsresultat 3.242.000 5.750.000 4.977.000 3.687.000 4.034.000
Finansinntekter 61.000 58.000 171.000 182.000 192.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -2.000 -1.000 -13.000
Finans 55.000 53.000 169.000 181.000 179.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -3.000.000 -3.000.000 -2.800.000 -3.000.000
Årsresultat 2.517.000 4.357.000 3.790.000 2.825.000 3.036.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.083.000 615.000 787.000 0 0
Maskiner anlegg 3.728.000 2.818.000 3.288.000 2.263.000 2.415.000
Driftsløsøre 3.094.000 1.898.000 2.167.000 1.400.000 1.607.000
Sum varige driftsmidler 7.905.000 5.331.000 6.242.000 3.663.000 4.022.000
Sum finansielle anleggsmidler 665.000 753.000 825.000 1.169.000 1.152.000
Sum anleggsmidler 8.570.000 6.084.000 7.067.000 4.832.000 5.174.000
Varebeholdning 1.406.000 1.385.000 1.298.000 1.228.000 872.000
Kundefordringer 2.360.000 2.220.000 2.697.000 2.542.000 1.947.000
Andre fordringer 553.000 628.000 650.000 461.000 611.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.999.000 10.864.000 7.988.000 8.534.000 8.307.000
Sum omløpsmidler 11.318.000 15.096.000 12.633.000 12.764.000 11.737.000
Sum eiendeler 19.888.000 21.180.000 19.700.000 17.596.000 16.911.000
Sum opptjent egenkapital 9.288.000 8.271.000 6.913.000 6.124.000 6.099.000
Sum egenkapital 9.708.000 8.691.000 7.333.000 6.544.000 6.519.000
Sum avsetninger til forpliktelser 279.000 209.000 207.000 59.000 67.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 279.000 209.000 207.000 59.000 67.000
Leverandørgjeld 2.089.000 1.978.000 2.872.000 2.065.000 2.006.000
Betalbar skatt 710.000 1.440.000 1.209.000 1.052.000 1.142.000
Skyldig offentlige avgifter 2.578.000 2.528.000 1.941.000 2.062.000 2.000.000
Utbytte -1.500.000 -3.000.000 -3.000.000 -2.800.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.025.000 3.334.000 3.138.000 3.015.000 2.178.000
Sum kortsiktig gjeld 9.902.000 12.281.000 12.160.000 10.994.000 10.326.000
Sum gjeld og egenkapital 19.889.000 21.181.000 19.700.000 17.597.000 16.912.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.416.000 2.815.000 473.000 1.770.000 1.411.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1.0 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.0 1.1 1.1
Soliditet 48.8 4 37.2 37.2 38.5
Resultatgrad 6.1 10.4 9.5 7.4 8.4
Rentedekningsgrad 540.3 1 2574.0 3869.0 325.1
Gjeldsgrad 1 1.4 1.7 1.7 1.6
Total kapitalrentabilitet 16.6 27.4 26.1 22.0 25.0
Signatur
10.12.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex