Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Naustdal Eigedom As
Juridisk navn:  Naustdal Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57860126
C/O Naustdal Transport As Øyane 14 Øyane 14 Fax:
6770 Nordfjordeid 6770 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Eid
Org.nr: 911629984
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.63%
Resultat  
  
-23.02%
Egenkapital  
  
20.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 352.000 373.000 405.000 426.000 385.000
Resultat: 97.000 126.000 86.000 138.000 109.000
Egenkapital: 415.000 345.000 253.000 240.000 132.000
Regnskap for  Naustdal Eigedom As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 352.000 373.000 405.000 426.000 385.000
Driftskostnader -201.000 -171.000 -242.000 -203.000 -188.000
Driftsresultat 151.000 203.000 164.000 223.000 197.000
Finansinntekter 4.000 7.000 13.000 19.000 17.000
Finanskostnader -58.000 -84.000 -90.000 -103.000 -104.000
Finans -54.000 -77.000 -77.000 -84.000 -87.000
Resultat før skatt 97.000 126.000 86.000 138.000 109.000
Skattekostnad -27.000 -34.000 -23.000 -31.000 -30.000
Årsresultat 70.000 92.000 63.000 107.000 79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.309.000 1.153.000 1.222.000 1.357.000 1.407.000
Sum omløpsmidler 743.000 972.000 910.000 879.000 828.000
Sum eiendeler 2.052.000 2.125.000 2.132.000 2.236.000 2.235.000
Sum opptjent egenkapital 362.000 292.000 200.000 186.000 79.000
Sum egenkapital 415.000 345.000 253.000 240.000 132.000
Sum langsiktig gjeld 1.551.000 1.648.000 1.751.000 1.850.000 1.950.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 132.000 128.000 146.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 2.051.000 2.125.000 2.132.000 2.235.000 2.234.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 426.000 374.000
Andre inntekter 352.000 373.000 405.000 0 11.000
Driftsinntekter 352.000 373.000 405.000 426.000 385.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -69.000 -69.000 -96.000 -53.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -132.000 -102.000 -146.000 -150.000 -144.000
Driftskostnader -201.000 -171.000 -242.000 -203.000 -188.000
Driftsresultat 151.000 203.000 164.000 223.000 197.000
Finansinntekter 4.000 7.000 13.000 19.000 17.000
Finanskostnader -58.000 -84.000 -90.000 -103.000 -104.000
Finans -54.000 -77.000 -77.000 -84.000 -87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 92.000 63.000 107.000 79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 39.000 36.000
Fast eiendom 1.084.000 1.153.000 1.222.000 1.318.000 1.371.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.084.000 1.153.000 1.222.000 1.318.000 1.371.000
Sum finansielle anleggsmidler 225.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.309.000 1.153.000 1.222.000 1.357.000 1.407.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 265.000 35.000 29.000 29.000 0
Andre fordringer 2.000 2.000 3.000 8.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 476.000 936.000 878.000 842.000 818.000
Sum omløpsmidler 743.000 972.000 910.000 879.000 828.000
Sum eiendeler 2.052.000 2.125.000 2.132.000 2.236.000 2.235.000
Sum opptjent egenkapital 362.000 292.000 200.000 186.000 79.000
Sum egenkapital 415.000 345.000 253.000 240.000 132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.551.000 1.648.000 1.751.000 1.850.000 1.950.000
Leverandørgjeld -13.000 0 1.000 1.000 44.000
Betalbar skatt 27.000 34.000 33.000 34.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 64.000 76.000 73.000 86.000 59.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 21.000 21.000 25.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 132.000 128.000 146.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 2.051.000 2.125.000 2.132.000 2.235.000 2.234.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 658.000 840.000 782.000 733.000 676.000
Likviditetsgrad 1 8.7 7.4 7.1 6.0 5.4
Likviditetsgrad 2 8.7 7.4 7.2 6.1 5.5
Soliditet 20.2 16.2 11.9 10.7 5.9
Resultatgrad 42.9 54.4 40.5 52.3 51.2
Rentedekningsgrad 2.6 2.4 2.0 2.3 2.1
Gjeldsgrad 3.9 5.2 7.4 8.3 15.9
Total kapitalrentabilitet 7.6 9.9 8.3 10.8 9.6
Signatur
24.02.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex