Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Naustdal Elektro AS
Juridisk navn:  Naustdal Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57819369
Tunavegen 2 Tunavegen 2 Fax: 57819453
6817 Naustdal 6817 Naustdal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Naustdal
Org.nr: 935165911
Aksjekapital: 362.500 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/25/1984
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.91%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
10.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.799.000 1.975.000 1.833.000 1.887.000 1.783.000
Resultat: 119.000 0 -91.000 172.000 97.000
Egenkapital: 957.000 868.000 870.000 941.000 818.000
Regnskap for  Naustdal Elektro AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.799.000 1.975.000 1.833.000 1.887.000 1.783.000
Driftskostnader -1.678.000 -1.972.000 -1.920.000 -1.710.000 -1.710.000
Driftsresultat 122.000 3.000 -88.000 177.000 73.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 27.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -4.000 -6.000 -4.000
Finans -4.000 -4.000 -4.000 -5.000 23.000
Resultat før skatt 119.000 0 -91.000 172.000 97.000
Skattekostnad -29.000 -2.000 21.000 -49.000 -26.000
Årsresultat 90.000 -2.000 -71.000 123.000 71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 52.000 54.000 95.000 154.000
Sum omløpsmidler 1.306.000 1.275.000 1.058.000 1.243.000 1.139.000
Sum eiendeler 1.339.000 1.327.000 1.112.000 1.338.000 1.293.000
Sum opptjent egenkapital 595.000 505.000 507.000 578.000 455.000
Sum egenkapital 957.000 868.000 870.000 941.000 818.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 14.000 10.000 4.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 375.000 445.000 233.000 393.000 464.000
Sum gjeld og egenkapital 1.339.000 1.327.000 1.113.000 1.338.000 1.293.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.799.000 1.975.000 1.833.000 1.887.000 1.783.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.799.000 1.975.000 1.833.000 1.887.000 1.783.000
Varekostnad -765.000 -950.000 -931.000 -618.000 -638.000
Lønninger -608.000 -683.000 -582.000 -638.000 -570.000
Avskrivning 0 0 -61.000 -61.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -305.000 -339.000 -346.000 -393.000 -441.000
Driftskostnader -1.678.000 -1.972.000 -1.920.000 -1.710.000 -1.710.000
Driftsresultat 122.000 3.000 -88.000 177.000 73.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 27.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -4.000 -6.000 -4.000
Finans -4.000 -4.000 -4.000 -5.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 90.000 -2.000 -71.000 123.000 71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 52.000 54.000 34.000 31.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 62.000 123.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 62.000 123.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 52.000 54.000 95.000 154.000
Varebeholdning 304.000 277.000 293.000 491.000 369.000
Kundefordringer 418.000 412.000 381.000 419.000 544.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 574.000 573.000 319.000 296.000 205.000
Sum omløpsmidler 1.306.000 1.275.000 1.058.000 1.243.000 1.139.000
Sum eiendeler 1.339.000 1.327.000 1.112.000 1.338.000 1.293.000
Sum opptjent egenkapital 595.000 505.000 507.000 578.000 455.000
Sum egenkapital 957.000 868.000 870.000 941.000 818.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 14.000 10.000 4.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 36.000 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 14.000 10.000 4.000 11.000
Leverandørgjeld 103.000 131.000 5.000 19.000 115.000
Betalbar skatt 10.000 0 0 52.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 203.000 243.000 172.000 224.000 259.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 70.000 56.000 63.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 375.000 445.000 233.000 393.000 464.000
Sum gjeld og egenkapital 1.339.000 1.327.000 1.113.000 1.338.000 1.293.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 931.000 830.000 825.000 850.000 675.000
Likviditetsgrad 1 3.5 2.9 4.5 3.2 2.5
Likviditetsgrad 2 2.7 2.2 3.3 2.0 1.7
Soliditet 71.5 65.4 78.2 70.3 63.3
Resultatgrad 6.8 0.2 -4.8 9.4 4.1
Rentedekningsgrad 30.5 0.8 29.7 25.0
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.3 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 9.1 0.2 -7.9 13.3 7.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex