Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Naustdal Idrettsbarnehage As
Juridisk navn:  Naustdal Idrettsbarnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41651800
Postboks 215 Aktivitetsvegen 2 Fax:
2051 Jessheim 2069 Jessheim
Fylke: Kommune:
Akershus Ullensaker
Org.nr: 996963527
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 4/26/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.59%
Resultat  
  
-50.21%
Egenkapital  
  
32.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 18.127.000 18.234.000 16.960.000 16.193.000 15.371.000
Resultat: 930.000 1.868.000 60.000 578.000 -1.255.000
Egenkapital: 2.982.000 2.254.000 824.000 -152.000 -1.807.000
Regnskap for  Naustdal Idrettsbarnehage As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 18.127.000 18.234.000 16.960.000 16.193.000 15.371.000
Driftskostnader -16.568.000 -15.702.000 -16.193.000 -14.876.000 -15.756.000
Driftsresultat 1.559.000 2.531.000 767.000 1.317.000 -385.000
Finansinntekter 37.000 16.000 67.000 69.000 15.000
Finanskostnader -667.000 -679.000 -774.000 -809.000 -885.000
Finans -630.000 -663.000 -707.000 -740.000 -870.000
Resultat før skatt 930.000 1.868.000 60.000 578.000 -1.255.000
Skattekostnad -202.000 -437.000 5.000 328.000 0
Årsresultat 727.000 1.430.000 65.000 906.000 -1.255.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.336.000 27.063.000 29.110.000 29.338.000 28.595.000
Sum omløpsmidler 9.025.000 4.320.000 3.756.000 3.086.000 3.082.000
Sum eiendeler 33.361.000 31.383.000 32.866.000 32.424.000 31.677.000
Sum opptjent egenkapital -633.000 -1.361.000 -2.791.000 -2.831.000 -3.737.000
Sum egenkapital 2.982.000 2.254.000 824.000 -152.000 -1.807.000
Sum langsiktig gjeld 26.180.000 26.735.000 29.950.000 28.323.000 30.737.000
Sum kortsiktig gjeld 4.200.000 2.394.000 2.091.000 4.253.000 2.747.000
Sum gjeld og egenkapital 33.362.000 31.383.000 32.865.000 32.424.000 31.677.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.366.000 3.301.000 3.964.000 3.043.000 2.759.000
Andre inntekter 13.761.000 14.933.000 12.996.000 13.151.000 12.612.000
Driftsinntekter 18.127.000 18.234.000 16.960.000 16.193.000 15.371.000
Varekostnad 0 -363.000 -317.000 -364.000 -376.000
Lønninger -12.558.000 -11.804.000 -11.743.000 -10.180.000 -11.165.000
Avskrivning -1.053.000 -1.020.000 -1.057.000 -1.060.000 -1.014.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.957.000 -2.515.000 -3.076.000 -3.272.000 -3.201.000
Driftskostnader -16.568.000 -15.702.000 -16.193.000 -14.876.000 -15.756.000
Driftsresultat 1.559.000 2.531.000 767.000 1.317.000 -385.000
Finansinntekter 37.000 16.000 67.000 69.000 15.000
Finanskostnader -667.000 -679.000 -774.000 -809.000 -885.000
Finans -630.000 -663.000 -707.000 -740.000 -870.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 727.000 1.430.000 65.000 906.000 -1.255.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 51.000 0
Fast eiendom 24.316.000 23.878.000 24.600.000 25.287.000 26.007.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 1.493.000 1.776.000 2.080.000 2.356.000
Sum varige driftsmidler 24.318.000 25.371.000 26.377.000 27.367.000 28.363.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 1.692.000 2.733.000 1.920.000 232.000
Sum anleggsmidler 24.336.000 27.063.000 29.110.000 29.338.000 28.595.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 505.000 456.000 45.000 65.000 109.000
Andre fordringer 8.131.000 542.000 1.686.000 1.788.000 2.211.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 390.000 3.322.000 2.025.000 1.233.000 762.000
Sum omløpsmidler 9.025.000 4.320.000 3.756.000 3.086.000 3.082.000
Sum eiendeler 33.361.000 31.383.000 32.866.000 32.424.000 31.677.000
Sum opptjent egenkapital -633.000 -1.361.000 -2.791.000 -2.831.000 -3.737.000
Sum egenkapital 2.982.000 2.254.000 824.000 -152.000 -1.807.000
Sum avsetninger til forpliktelser 868.000 719.000 363.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.180.000 26.735.000 29.950.000 28.323.000 30.737.000
Leverandørgjeld 179.000 454.000 242.000 200.000 603.000
Betalbar skatt 404.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 559.000 734.000 667.000 701.000 686.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.057.000 1.206.000 1.181.000 3.352.000 1.458.000
Sum kortsiktig gjeld 4.200.000 2.394.000 2.091.000 4.253.000 2.747.000
Sum gjeld og egenkapital 33.362.000 31.383.000 32.865.000 32.424.000 31.677.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.825.000 1.926.000 1.665.000 -1.167.000 335.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.8 1.8 0.7 1.1
Likviditetsgrad 2 2.1 1.8 1.8 0.8 1.2
Soliditet 8.9 7.2 2.5 -0.5 -5.7
Resultatgrad 8.6 13.9 4.5 8.1 -2.5
Rentedekningsgrad 2.3 3.7 1.1 1.7 -0.4
Gjeldsgrad 10.2 12.9 38.9 -214.3 -18.5
Total kapitalrentabilitet 4.8 8.1 2.5 4.3 -1.2
Signatur
08.07.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG
Prokurister
08.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex