Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Naustdal Landhandel As
Juridisk navn:  Naustdal Landhandel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57818341
Kalland Kalland Fax:
6817 Naustdal 6817 Naustdal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Naustdal
Org.nr: 819916632
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/7/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 564.000
Resultat: 66.000
Egenkapital: 30.000
Regnskap for  Naustdal Landhandel As
Resultat 2017
Driftsinntekter 564.000
Driftskostnader -490.000
Driftsresultat 75.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -9.000
Finans -9.000
Resultat før skatt 66.000
Skattekostnad -16.000
Årsresultat 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1.059.000
Sum eiendeler 1.059.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.029.000
Sum gjeld og egenkapital 1.059.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 561.000
Andre inntekter 4.000
Driftsinntekter 564.000
Varekostnad -385.000
Lønninger -56.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -49.000
Driftskostnader -490.000
Driftsresultat 75.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -9.000
Finans -9.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 275.000
Kundefordringer 20.000
Andre fordringer 116.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 649.000
Sum omløpsmidler 1.059.000
Sum eiendeler 1.059.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 320.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 652.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000
Sum kortsiktig gjeld 1.029.000
Sum gjeld og egenkapital 1.059.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet 2.8
Resultatgrad 13.3
Rentedekningsgrad 8.3
Gjeldsgrad 34.3
Total kapitalrentabilitet 7.1
Signatur
20.11.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.11.2017
PROKURA
LØTUFT REPÅL ANNE KARIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex