Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Naustdal Rekneskapslag Sa
Juridisk navn:  Naustdal Rekneskapslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57819326
Postboks 100 Fax: 57819756
6806 Naustdal 6817 Naustdal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Naustdal
Org.nr: 971454954
Aksjekapital: 21.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/18/1975
Foretakstype: SA
Utvikling:
Omsetning  
  
8.55%
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
0.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.260.000 2.082.000 1.665.000 1.521.000 1.253.000
Resultat: 1.000 -1.000 19.000 0 -169.000
Egenkapital: 302.000 301.000 302.000 578.000 289.000
Regnskap for  Naustdal Rekneskapslag Sa
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.260.000 2.082.000 1.665.000 1.521.000 1.253.000
Driftskostnader -2.258.000 -2.091.000 -1.651.000 -1.527.000 -1.429.000
Driftsresultat 2.000 -9.000 14.000 -5.000 -176.000
Finansinntekter 1.000 10.000 6.000 8.000 9.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -1.000 8.000 5.000 6.000 7.000
Resultat før skatt 1.000 -1.000 19.000 0 -169.000
Skattekostnad 0 0 -6.000 -1.000 0
Årsresultat 1.000 -1.000 13.000 -1.000 -169.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.000 5.000 12.000
Sum omløpsmidler 656.000 704.000 624.000 510.000 388.000
Sum eiendeler 656.000 704.000 625.000 515.000 400.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 281.000 282.000 268.000 269.000
Sum egenkapital 302.000 301.000 302.000 578.000 289.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 354.000 403.000 323.000 226.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 656.000 705.000 626.000 515.000 401.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.260.000 2.082.000 1.665.000 1.521.000 1.253.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.260.000 2.082.000 1.665.000 1.521.000 1.253.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.790.000 -1.691.000 -1.315.000 -1.170.000 -1.160.000
Avskrivning 0 0 -5.000 -8.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -468.000 -400.000 -331.000 -349.000 -269.000
Driftskostnader -2.258.000 -2.091.000 -1.651.000 -1.527.000 -1.429.000
Driftsresultat 2.000 -9.000 14.000 -5.000 -176.000
Finansinntekter 1.000 10.000 6.000 8.000 9.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -1.000 8.000 5.000 6.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -1.000 13.000 -1.000 -169.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 1.000 5.000 12.000
Sum varige driftsmidler 0 0 1.000 5.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 1.000 5.000 12.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 368.000 445.000 344.000 263.000 212.000
Andre fordringer 53.000 44.000 43.000 32.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 235.000 216.000 237.000 215.000 156.000
Sum omløpsmidler 656.000 704.000 624.000 510.000 388.000
Sum eiendeler 656.000 704.000 625.000 515.000 400.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 281.000 282.000 268.000 269.000
Sum egenkapital 302.000 301.000 302.000 578.000 289.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.000 0 0 -33.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 52.000 63.000 58.000 44.000 43.000
Betalbar skatt 0 0 7.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 163.000 181.000 135.000 95.000 44.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 139.000 157.000 122.000 86.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 354.000 403.000 323.000 226.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 656.000 705.000 626.000 515.000 401.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 302.000 301.000 301.000 284.000 277.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 1.9 2.3 3.5
Likviditetsgrad 2 1.9 1.7 2.0 2.3 3.5
Soliditet 4 42.8 48.3 71.9 72.3
Resultatgrad 0.1 -0.4 0.8 -0.3 -14.0
Rentedekningsgrad 1 -4.5 20.0 1.5 -83.5
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.1 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.5 0.1 3.2 0.4 -41.8
Signatur
07.12.2016
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
07.12.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex