Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nausthaugen Bustadstifting
Juridisk navn:  Nausthaugen Bustadstifting
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 41 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 963662912
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/25/1992
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.46%
Resultat  
  
-29.85%
Egenkapital  
  
3.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 961.000 920.000 822.000 974.000 851.000
Resultat: 47.000 67.000 21.000 164.000 217.000
Egenkapital: 1.286.000 1.239.000 1.171.000 1.150.000 986.000
Regnskap for  Nausthaugen Bustadstifting
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 961.000 920.000 822.000 974.000 851.000
Driftskostnader -862.000 -797.000 -735.000 -736.000 -528.000
Driftsresultat 99.000 123.000 86.000 237.000 324.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -51.000 -56.000 -65.000 -74.000 -107.000
Finans -51.000 -56.000 -64.000 -73.000 -106.000
Resultat før skatt 47.000 67.000 21.000 164.000 217.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 67.000 21.000 164.000 217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.126.000 3.262.000 3.398.000 3.535.000 3.671.000
Sum omløpsmidler 288.000 99.000 247.000 444.000 332.000
Sum eiendeler 3.414.000 3.361.000 3.645.000 3.979.000 4.003.000
Sum opptjent egenkapital 1.086.000 1.039.000 971.000 1.100.000 936.000
Sum egenkapital 1.286.000 1.239.000 1.171.000 1.150.000 986.000
Sum langsiktig gjeld 1.921.000 1.921.000 2.275.000 2.620.000 2.956.000
Sum kortsiktig gjeld 207.000 201.000 199.000 208.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 3.414.000 3.361.000 3.645.000 3.978.000 4.002.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 716.000 670.000 638.000 642.000 606.000
Andre inntekter 245.000 250.000 184.000 332.000 245.000
Driftsinntekter 961.000 920.000 822.000 974.000 851.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -107.000 -80.000 -75.000 -42.000 -89.000
Avskrivning -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -619.000 -581.000 -524.000 -558.000 -303.000
Driftskostnader -862.000 -797.000 -735.000 -736.000 -528.000
Driftsresultat 99.000 123.000 86.000 237.000 324.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -51.000 -56.000 -65.000 -74.000 -107.000
Finans -51.000 -56.000 -64.000 -73.000 -106.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 67.000 21.000 164.000 217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.126.000 3.262.000 3.398.000 3.535.000 3.671.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.126.000 3.262.000 3.398.000 3.535.000 3.671.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.126.000 3.262.000 3.398.000 3.535.000 3.671.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 27.000 0 0 0
Andre fordringer 56.000 56.000 53.000 5.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 232.000 16.000 194.000 439.000 281.000
Sum omløpsmidler 288.000 99.000 247.000 444.000 332.000
Sum eiendeler 3.414.000 3.361.000 3.645.000 3.979.000 4.003.000
Sum opptjent egenkapital 1.086.000 1.039.000 971.000 1.100.000 936.000
Sum egenkapital 1.286.000 1.239.000 1.171.000 1.150.000 986.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.921.000 1.921.000 2.275.000 2.620.000 2.956.000
Leverandørgjeld 6.000 8.000 8.000 12.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 2.000 1.000 5.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 195.000 191.000 190.000 191.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 207.000 201.000 199.000 208.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 3.414.000 3.361.000 3.645.000 3.978.000 4.002.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 81.000 -102.000 48.000 236.000 272.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.5 1.2 2.1 5.5
Likviditetsgrad 2 1.4 0.5 1.2 2.2 5.6
Soliditet 37.7 36.9 32.1 28.9 24.6
Resultatgrad 10.3 13.4 10.5 24.3 38.1
Rentedekningsgrad 1.9 2.2 1.3 3.2 3.0
Gjeldsgrad 1.7 1.7 2.1 2.5 3.1
Total kapitalrentabilitet 2.9 3.7 2.4 6.0 8.1
Signatur
23.06.2017
STYRET.
Prokurister
23.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex