Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nbt Norge As
Juridisk navn:  Nbt Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91134440
Minne Industriområde 6 Minne Industriområde 6 Fax:
2092 Minnesund 2092 Minnesund
Fylke: Kommune:
Akershus Eidsvoll
Org.nr: 989938487
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 6/7/2006 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24.5%
Resultat  
  
-2560.87%
Egenkapital  
  
-397.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.667.000 1.339.000 2.466.000 4.232.000 2.671.000
Resultat: -6.120.000 -230.000 217.000 310.000 -33.000
Egenkapital: -4.148.000 1.396.000 1.705.000 1.546.000 1.186.000
Regnskap for  Nbt Norge As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.667.000 1.339.000 2.466.000 4.232.000 2.671.000
Driftskostnader -4.822.000 -1.502.000 -2.135.000 -3.756.000 -2.407.000
Driftsresultat -3.155.000 -162.000 331.000 475.000 264.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -2.965.000 -67.000 -114.000 -165.000 -297.000
Finans -2.965.000 -67.000 -114.000 -165.000 -296.000
Resultat før skatt -6.120.000 -230.000 217.000 310.000 -33.000
Skattekostnad 0 -80.000 -58.000 0 0
Årsresultat -6.120.000 -309.000 159.000 310.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.734.000 7.080.000 7.556.000 7.633.000 7.536.000
Sum omløpsmidler 1.358.000 674.000 827.000 660.000 374.000
Sum eiendeler 8.092.000 7.754.000 8.383.000 8.293.000 7.910.000
Sum opptjent egenkapital -4.258.000 1.286.000 1.595.000 1.436.000 1.076.000
Sum egenkapital -4.148.000 1.396.000 1.705.000 1.546.000 1.186.000
Sum langsiktig gjeld 7.576.000 5.067.000 5.428.000 5.632.000 5.662.000
Sum kortsiktig gjeld 4.664.000 1.291.000 1.251.000 1.115.000 1.063.000
Sum gjeld og egenkapital 8.092.000 7.754.000 8.384.000 8.293.000 7.911.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.667.000 1.265.000 1.333.000 3.620.000 1.206.000
Andre inntekter 0 75.000 1.133.000 612.000 1.465.000
Driftsinntekter 1.667.000 1.339.000 2.466.000 4.232.000 2.671.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -746.000 -2.000 -2.000 -3.000 -2.000
Avskrivning -131.000 -153.000 -252.000 -293.000 -297.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.945.000 -1.347.000 -1.881.000 -3.460.000 -2.108.000
Driftskostnader -4.822.000 -1.502.000 -2.135.000 -3.756.000 -2.407.000
Driftsresultat -3.155.000 -162.000 331.000 475.000 264.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -2.965.000 -67.000 -114.000 -165.000 -297.000
Finans -2.965.000 -67.000 -114.000 -165.000 -296.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.120.000 -309.000 159.000 310.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.569.000 6.659.000 6.753.000 6.847.000 6.554.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 165.000 420.000 804.000 786.000 982.000
Sum varige driftsmidler 6.734.000 7.080.000 7.556.000 7.633.000 7.536.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.734.000 7.080.000 7.556.000 7.633.000 7.536.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 221.000 497.000 516.000 238.000
Andre fordringer 1.336.000 291.000 226.000 0 0
Sum investeringer 0 86.000 98.000 101.000 107.000
Kasse, bank 5.000 76.000 6.000 43.000 29.000
Sum omløpsmidler 1.358.000 674.000 827.000 660.000 374.000
Sum eiendeler 8.092.000 7.754.000 8.383.000 8.293.000 7.910.000
Sum opptjent egenkapital -4.258.000 1.286.000 1.595.000 1.436.000 1.076.000
Sum egenkapital -4.148.000 1.396.000 1.705.000 1.546.000 1.186.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.576.000 5.067.000 5.428.000 5.632.000 5.662.000
Leverandørgjeld 3.548.000 600.000 589.000 347.000 567.000
Betalbar skatt 0 -27.000 50.000 0 57.000
Skyldig offentlige avgifter -627.000 -20.000 84.000 110.000 -52.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.743.000 738.000 527.000 658.000 490.000
Sum kortsiktig gjeld 4.664.000 1.291.000 1.251.000 1.115.000 1.063.000
Sum gjeld og egenkapital 8.092.000 7.754.000 8.384.000 8.293.000 7.911.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.306.000 -617.000 -424.000 -455.000 -689.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5 0.7 0.6 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.7 0.6 0.4
Soliditet -51.3 1 20.3 18.6 15.0
Resultatgrad -189.3 -12.1 13.4 11.2 9.9
Rentedekningsgrad -1.1 -2.4 2.9 2.9 0.9
Gjeldsgrad - 4.6 3.9 4.4 5.7
Total kapitalrentabilitet - -2.1 3.9 5.7 3.3
Signatur
31.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
WERVE POUL ERIC VAN DER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex