Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ne2 Eiendom As
Juridisk navn:  Ne2 Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 65 Vassmyra 1 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 997814193
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-0.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 244.000 0 0 1.000
Egenkapital: -463.000 -462.000 -648.000 -648.000 -648.000
Regnskap for  Ne2 Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -26.000 -23.000 -37.000 -32.000 -27.000
Driftsresultat -26.000 -23.000 -37.000 -32.000 -27.000
Finansinntekter 759.000 1.018.000 834.000 905.000 830.000
Finanskostnader -733.000 -751.000 -797.000 -873.000 -802.000
Finans 26.000 267.000 37.000 32.000 28.000
Resultat før skatt 0 244.000 0 0 1.000
Skattekostnad 0 -59.000 0 0 0
Årsresultat 0 186.000 0 0 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.060.000 20.060.000 20.060.000 20.060.000 20.060.000
Sum omløpsmidler 763.000 1.026.000 837.000 950.000 861.000
Sum eiendeler 20.823.000 21.086.000 20.897.000 21.010.000 20.921.000
Sum opptjent egenkapital -563.000 -562.000 -748.000 -748.000 -748.000
Sum egenkapital -463.000 -462.000 -648.000 -648.000 -648.000
Sum langsiktig gjeld 18.605.000 19.355.000 19.705.000 20.455.000 21.005.000
Sum kortsiktig gjeld 2.681.000 2.194.000 1.840.000 1.203.000 565.000
Sum gjeld og egenkapital 20.823.000 21.087.000 20.897.000 21.010.000 20.922.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -23.000 -37.000 -32.000 -27.000
Driftskostnader -26.000 -23.000 -37.000 -32.000 -27.000
Driftsresultat -26.000 -23.000 -37.000 -32.000 -27.000
Finansinntekter 759.000 1.018.000 834.000 905.000 830.000
Finanskostnader -733.000 -751.000 -797.000 -873.000 -802.000
Finans 26.000 267.000 37.000 32.000 28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 186.000 0 0 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.060.000 20.060.000 20.060.000 20.060.000 20.060.000
Sum anleggsmidler 20.060.000 20.060.000 20.060.000 20.060.000 20.060.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 3.000
Andre fordringer 0 0 834.000 905.000 830.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 8.000 2.000 45.000 28.000
Sum omløpsmidler 763.000 1.026.000 837.000 950.000 861.000
Sum eiendeler 20.823.000 21.086.000 20.897.000 21.010.000 20.921.000
Sum opptjent egenkapital -563.000 -562.000 -748.000 -748.000 -748.000
Sum egenkapital -463.000 -462.000 -648.000 -648.000 -648.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.640.000 2.100.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.605.000 19.355.000 19.705.000 20.455.000 21.005.000
Leverandørgjeld 4.000 4.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 59.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 32.000 1.840.000 1.203.000 564.000
Sum kortsiktig gjeld 2.681.000 2.194.000 1.840.000 1.203.000 565.000
Sum gjeld og egenkapital 20.823.000 21.087.000 20.897.000 21.010.000 20.922.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.918.000 -1.168.000 -1.003.000 -253.000 296.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5 0.5 0.8 1.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.5 0.8 1.6
Soliditet -2.2 -2.2 -3.1 -3.1 -3.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad - 1.0 1.0
Gjeldsgrad - -46.6 -33.2 -33.4 -33.3
Total kapitalrentabilitet 3.5 4.7 3.8 4.2 3.8
Signatur
30.10.2012
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex