Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nebba Invest AS
Juridisk navn:  Nebba Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92630076
c/o Andre Weiss Bjerkåsen 3B c/o André C. Weiss Bjerkåsen 3B Fax:
1365 Blommenholm 1365 Blommenholm
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 994386654
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/7/2009 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.000 0 0 0 0
Resultat: 2.000 0 0 0 0
Egenkapital: 174.000 173.000 173.000 90.000 90.000
Regnskap for  Nebba Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.000 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 2.000 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 2.000 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.000 0 0 107.000 0
Sum omløpsmidler 123.000 173.000 173.000 0 120.000
Sum eiendeler 175.000 173.000 173.000 107.000 120.000
Sum opptjent egenkapital 74.000 73.000 73.000 -10.000 -10.000
Sum egenkapital 174.000 173.000 173.000 90.000 90.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 18.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 174.000 173.000 173.000 108.000 120.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 2.000 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 52.000 0 0 107.000 0
Sum anleggsmidler 52.000 0 0 107.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 54.000 54.000 0 107.000
Kasse, bank 123.000 119.000 119.000 0 13.000
Sum omløpsmidler 123.000 173.000 173.000 0 120.000
Sum eiendeler 175.000 173.000 173.000 107.000 120.000
Sum opptjent egenkapital 74.000 73.000 73.000 -10.000 -10.000
Sum egenkapital 174.000 173.000 173.000 90.000 90.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 18.000 30.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 174.000 173.000 173.000 108.000 120.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 123.000 173.000 173.000 0 120.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 83.3 75.0
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0 0 0 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 1.1 0 0 0 0.0
Signatur
01.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
ANDRE CHRISTOPHER WEISS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex