Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nebo Ltd
Juridisk navn:  Nebo Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 134 Sagastubben 52 Fax:
1556 Son 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 993791628
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/11/2009
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Intunor Services 2 As
Utvikling:
Omsetning  
  
-86.09%
Resultat  
  
-165.26%
Egenkapital  
  
-69.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 110.000 791.000 6.000 -63.000 1.020.000
Resultat: -248.000 380.000 -108.000 -376.000 -387.000
Egenkapital: -605.000 -357.000 -737.000 -629.000 -253.000
Regnskap for  Nebo Ltd
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 110.000 791.000 6.000 -63.000 1.020.000
Driftskostnader -359.000 -411.000 -113.000 -303.000 -1.392.000
Driftsresultat -248.000 380.000 -108.000 -365.000 -372.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -11.000 -15.000
Finans 0 0 0 -11.000 -15.000
Resultat før skatt -248.000 380.000 -108.000 -376.000 -387.000
Skattekostnad 0 0 0 0 13.000
Årsresultat -248.000 380.000 -108.000 -376.000 -375.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 44.000 46.000 53.000 74.000
Sum omløpsmidler 7.000 401.000 48.000 331.000 236.000
Sum eiendeler 51.000 445.000 94.000 384.000 310.000
Sum opptjent egenkapital -605.000 -357.000 -737.000 -629.000 -253.000
Sum egenkapital -605.000 -357.000 -737.000 -629.000 -253.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 473.000 650.000 300.000
Sum kortsiktig gjeld 656.000 802.000 358.000 363.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000 445.000 94.000 384.000 309.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 110.000 791.000 6.000 -63.000 1.020.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 110.000 791.000 6.000 -63.000 1.020.000
Varekostnad 0 0 0 -10.000 -16.000
Lønninger -240.000 -314.000 -22.000 -47.000 -970.000
Avskrivning 0 -2.000 -6.000 -22.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -119.000 -95.000 -85.000 -224.000 -385.000
Driftskostnader -359.000 -411.000 -113.000 -303.000 -1.392.000
Driftsresultat -248.000 380.000 -108.000 -365.000 -372.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -11.000 -15.000
Finans 0 0 0 -11.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -248.000 380.000 -108.000 -376.000 -375.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 44.000 46.000 53.000 75.000
Sum varige driftsmidler 44.000 44.000 46.000 53.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 -1.000
Sum anleggsmidler 44.000 44.000 46.000 53.000 74.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 258.000 6.000 0 86.000
Andre fordringer 4.000 0 0 0 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 142.000 43.000 331.000 110.000
Sum omløpsmidler 7.000 401.000 48.000 331.000 236.000
Sum eiendeler 51.000 445.000 94.000 384.000 310.000
Sum opptjent egenkapital -605.000 -357.000 -737.000 -629.000 -253.000
Sum egenkapital -605.000 -357.000 -737.000 -629.000 -253.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 473.000 650.000 300.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 -23.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 202.000 3.000 8.000 130.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 653.000 599.000 356.000 355.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 656.000 802.000 358.000 363.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000 445.000 94.000 384.000 309.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -649.000 -401.000 -310.000 -32.000 -26.000
Likviditetsgrad 1 0 0.5 0.1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0 0.5 0.1 1.0 1.0
Soliditet -1186.3 -80.2 -163.8 -81.9
Resultatgrad -225.5 4 579.4 -36.5
Rentedekningsgrad -33.2 -24.8
Gjeldsgrad -1.1 -2.2 -1.1 -1.6 -2.2
Total kapitalrentabilitet -486.3 85.4 -114.9 -95.1 -120.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex