Nedre Strandgate 51 As
Juridisk navn:  Nedre Strandgate 51 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax: 22878800
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 990283281
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/13/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.81%
Resultat  
  
502.01%
Egenkapital  
  
22.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.663.000 1.602.000 1.555.000 889.000 743.000
Resultat: 897.000 149.000 669.000 108.000 -627.000
Egenkapital: 3.197.000 2.602.000 2.435.000 212.000 -38.000
Regnskap for  Nedre Strandgate 51 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.663.000 1.602.000 1.555.000 889.000 743.000
Driftskostnader -523.000 -1.159.000 -511.000 -382.000 -478.000
Driftsresultat 1.141.000 444.000 1.045.000 507.000 266.000
Finansinntekter 10.000 10.000 7.000 5.000 42.000
Finanskostnader -254.000 -305.000 -383.000 -404.000 -935.000
Finans -244.000 -295.000 -376.000 -399.000 -893.000
Resultat før skatt 897.000 149.000 669.000 108.000 -627.000
Skattekostnad -303.000 -137.000 -295.000 -309.000 169.000
Årsresultat 594.000 12.000 375.000 -201.000 -458.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.025.000 10.535.000 11.063.000 12.499.000 6.392.000
Sum omløpsmidler 1.405.000 462.000 3.765.000 1.127.000 1.095.000
Sum eiendeler 11.430.000 10.997.000 14.828.000 13.626.000 7.487.000
Sum opptjent egenkapital 981.000 387.000 375.000 0 -138.000
Sum egenkapital 3.197.000 2.602.000 2.435.000 212.000 -38.000
Sum langsiktig gjeld 7.600.000 8.300.000 12.300.000 12.295.000 7.000.000
Sum kortsiktig gjeld 634.000 95.000 93.000 1.119.000 525.000
Sum gjeld og egenkapital 11.430.000 10.997.000 14.828.000 13.626.000 7.487.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.663.000 1.602.000 1.555.000 889.000 743.000
Driftsinntekter 1.663.000 1.602.000 1.555.000 889.000 743.000
Varekostnad -48.000 -41.000 6.000 -9.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -345.000 -345.000 -345.000 -105.000 -142.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -130.000 -773.000 -172.000 -268.000 -336.000
Driftskostnader -523.000 -1.159.000 -511.000 -382.000 -478.000
Driftsresultat 1.141.000 444.000 1.045.000 507.000 266.000
Finansinntekter 10.000 10.000 7.000 5.000 42.000
Finanskostnader -254.000 -305.000 -383.000 -404.000 -935.000
Finans -244.000 -295.000 -376.000 -399.000 -893.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 594.000 12.000 375.000 -201.000 -458.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.120.000 2.286.000 2.470.000 3.348.000 3.807.000
Fast eiendom 7.905.000 8.249.000 8.594.000 9.151.000 2.584.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.905.000 8.249.000 8.594.000 9.151.000 2.584.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.025.000 10.535.000 11.063.000 12.499.000 6.392.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 494.000 0
Andre fordringer 31.000 234.000 2.462.000 633.000 531.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.375.000 229.000 1.303.000 0 564.000
Sum omløpsmidler 1.405.000 462.000 3.765.000 1.127.000 1.095.000
Sum eiendeler 11.430.000 10.997.000 14.828.000 13.626.000 7.487.000
Sum opptjent egenkapital 981.000 387.000 375.000 0 -138.000
Sum egenkapital 3.197.000 2.602.000 2.435.000 212.000 -38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 628.000 0
Sum langsiktig gjeld 7.600.000 8.300.000 12.300.000 12.295.000 7.000.000
Leverandørgjeld 33.000 50.000 31.000 351.000 147.000
Betalbar skatt 137.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 45.000 61.000 139.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 401.000 1.000 1.000 1.000 377.000
Sum kortsiktig gjeld 634.000 95.000 93.000 1.119.000 525.000
Sum gjeld og egenkapital 11.430.000 10.997.000 14.828.000 13.626.000 7.487.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 771.000 367.000 3.672.000 8.000 570.000
Likviditetsgrad 1 2.2 4.9 40.5 1.0 2.1
Likviditetsgrad 2 2.2 4.9 40.5 1.1 2.1
Soliditet 2 23.7 16.4 1.6 -0.5
Resultatgrad 68.6 27.7 67.2 57.0 35.8
Rentedekningsgrad 4.5 1.5 2.7 1.3 0.3
Gjeldsgrad 2.6 3.2 5.1 63.3 -198.0
Total kapitalrentabilitet 10.1 4.1 7.1 3.8 4.1
Signatur
17.10.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex