Need To Clean As
Juridisk navn:  Need To Clean As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hanestadveien 118 Hanestadveien 118 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 915429432
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
417.17%
Resultat  
  
-975%
Egenkapital  
  
-437.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 512.000 99.000 0
Resultat: -35.000 4.000 -26.000
Egenkapital: -27.000 8.000 4.000
Regnskap for  Need To Clean As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 512.000 99.000 0
Driftskostnader -540.000 -95.000 -25.000
Driftsresultat -28.000 4.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -8.000 0 0
Finans -8.000 0 0
Resultat før skatt -35.000 4.000 -26.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -35.000 4.000 -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.000 51.000 23.000
Sum omløpsmidler 52.000 53.000 4.000
Sum eiendeler 118.000 104.000 27.000
Sum opptjent egenkapital -57.000 -22.000 -26.000
Sum egenkapital -27.000 8.000 4.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 146.000 95.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 119.000 103.000 27.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 512.000 99.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 512.000 99.000 0
Varekostnad -16.000 0 0
Lønninger -255.000 -14.000 0
Avskrivning -18.000 -7.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -251.000 -74.000 -23.000
Driftskostnader -540.000 -95.000 -25.000
Driftsresultat -28.000 4.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -8.000 0 0
Finans -8.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -35.000 4.000 -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 66.000 51.000 13.000
Sum varige driftsmidler 66.000 51.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 9.000
Sum anleggsmidler 66.000 51.000 23.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 12.000 37.000 0
Andre fordringer 12.000 15.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 29.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 52.000 53.000 4.000
Sum eiendeler 118.000 104.000 27.000
Sum opptjent egenkapital -57.000 -22.000 -26.000
Sum egenkapital -27.000 8.000 4.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 44.000 52.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 79.000 2.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 42.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 146.000 95.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 119.000 103.000 27.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -94.000 -42.000 -19.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.6 0.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 0.2
Soliditet -22.7 7.8 14.8
Resultatgrad -5.5 4
Rentedekningsgrad -3.5
Gjeldsgrad -5.4 11.9 5.8
Total kapitalrentabilitet -23.5 3.9 -96.3
Signatur
19.10.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
19.10.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex