Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nektab As
Juridisk navn:  Nektab As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91677767
Tollefsbølvegen 39 Tollefsbølvegen 39 Fax:
2232 Tobøl 2232 Tobøl
Fylke: Kommune:
Hedmark Eidskog
Org.nr: 913451538
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/27/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eidcon Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-84.71%
Resultat  
  
-102.23%
Egenkapital  
  
-2.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 511.000 3.343.000 2.304.000 2.184.000 967.000
Resultat: -8.000 358.000 636.000 434.000 127.000
Egenkapital: 272.000 280.000 908.000 432.000 116.000
Regnskap for  Nektab As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 511.000 3.343.000 2.304.000 2.184.000 967.000
Driftskostnader -522.000 -2.946.000 -1.656.000 -1.737.000 -833.000
Driftsresultat -12.000 397.000 648.000 448.000 134.000
Finansinntekter 5.000 3.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -42.000 -15.000 -16.000 -7.000
Finans 4.000 -39.000 -13.000 -14.000 -7.000
Resultat før skatt -8.000 358.000 636.000 434.000 127.000
Skattekostnad 0 -87.000 -159.000 -117.000 -32.000
Årsresultat -8.000 272.000 476.000 316.000 96.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 450.000 2.255.000 2.080.000 1.289.000 1.335.000
Sum eiendeler 450.000 2.255.000 2.080.000 1.289.000 1.335.000
Sum opptjent egenkapital 242.000 250.000 878.000 402.000 86.000
Sum egenkapital 272.000 280.000 908.000 432.000 116.000
Sum langsiktig gjeld 118.000 155.000 449.000 449.000 449.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 1.820.000 723.000 408.000 771.000
Sum gjeld og egenkapital 450.000 2.255.000 2.080.000 1.289.000 1.336.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 511.000 3.343.000 2.304.000 2.184.000 967.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 511.000 3.343.000 2.304.000 2.184.000 967.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -270.000 -2.206.000 -1.241.000 -1.029.000 -366.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -252.000 -740.000 -415.000 -708.000 -467.000
Driftskostnader -522.000 -2.946.000 -1.656.000 -1.737.000 -833.000
Driftsresultat -12.000 397.000 648.000 448.000 134.000
Finansinntekter 5.000 3.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -42.000 -15.000 -16.000 -7.000
Finans 4.000 -39.000 -13.000 -14.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -900.000 0 0 0
Årsresultat -8.000 272.000 476.000 316.000 96.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 628.000 473.000 218.000 488.000
Andre fordringer 7.000 13.000 41.000 10.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 443.000 1.614.000 1.566.000 1.060.000 838.000
Sum omløpsmidler 450.000 2.255.000 2.080.000 1.289.000 1.335.000
Sum eiendeler 450.000 2.255.000 2.080.000 1.289.000 1.335.000
Sum opptjent egenkapital 242.000 250.000 878.000 402.000 86.000
Sum egenkapital 272.000 280.000 908.000 432.000 116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 118.000 155.000 449.000 449.000 449.000
Leverandørgjeld 0 25.000 16.000 8.000 60.000
Betalbar skatt 55.000 137.000 277.000 149.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 0 258.000 210.000 109.000 323.000
Utbytte 0 -900.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 499.000 220.000 143.000 356.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 1.820.000 723.000 408.000 771.000
Sum gjeld og egenkapital 450.000 2.255.000 2.080.000 1.289.000 1.336.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 390.000 435.000 1.357.000 881.000 564.000
Likviditetsgrad 1 7.5 1.2 2.9 3.2 1.7
Likviditetsgrad 2 7.5 1.2 2.9 3.2 1.8
Soliditet 60.4 12.4 43.7 33.5 8.7
Resultatgrad -2.3 11.9 28.1 20.5 13.9
Rentedekningsgrad 9.5 43.2 28.1 19.1
Gjeldsgrad 0.7 7.1 1.3 2.0 10.5
Total kapitalrentabilitet -1.6 17.7 31.3 34.9 10.0
Signatur
28.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex