Nekton Havbruk AS
Juridisk navn:  Nekton Havbruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71540127
Vestsideveien 3490 Aunvågen Fax:
6570 Smøla 6570 Smøla
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Smøla
Org.nr: 984027958
Aksjekapital: 3.274.204 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 10/18/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomitjenesten.No As
Utvikling:
Omsetning  
  
121.07%
Resultat  
  
-622.68%
Egenkapital  
  
-50.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 111.855.000 50.597.000 65.771.000 9.829.000 2.684.000
Resultat: -11.567.000 2.213.000 -3.970.000 -4.575.000 -2.897.000
Egenkapital: -3.173.000 -2.109.000 -14.340.000 -10.370.000 -5.795.000
Regnskap for  Nekton Havbruk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 111.855.000 50.597.000 65.771.000 9.829.000 2.684.000
Driftskostnader -115.469.000 -43.007.000 -69.719.000 -13.956.000 -5.356.000
Driftsresultat -3.614.000 7.590.000 -3.948.000 -4.127.000 -2.672.000
Finansinntekter 159.000 51.000 57.000 258.000 21.000
Finanskostnader -8.113.000 -5.427.000 -79.000 -706.000 -246.000
Finans -7.954.000 -5.376.000 -22.000 -448.000 -225.000
Resultat før skatt -11.567.000 2.213.000 -3.970.000 -4.575.000 -2.897.000
Skattekostnad 3.003.000 5.724.000 0 0 0
Årsresultat -8.564.000 7.937.000 -3.970.000 -4.575.000 -2.897.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.105.000 34.844.000 5.494.000 15.150.000 3.118.000
Sum omløpsmidler 81.195.000 94.813.000 56.322.000 43.337.000 6.735.000
Sum eiendeler 120.300.000 129.657.000 61.816.000 58.487.000 9.853.000
Sum opptjent egenkapital -6.841.000 -5.777.000 -18.009.000 -14.039.000 -9.464.000
Sum egenkapital -3.173.000 -2.109.000 -14.340.000 -10.370.000 -5.795.000
Sum langsiktig gjeld 0 15.067.000 0 2.380.000 5.334.000
Sum kortsiktig gjeld 123.473.000 116.699.000 76.156.000 66.476.000 10.313.000
Sum gjeld og egenkapital 120.301.000 129.658.000 61.816.000 58.486.000 9.852.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 109.525.000 47.967.000 62.435.000 7.713.000 1.516.000
Andre inntekter 2.330.000 2.630.000 3.335.000 2.116.000 1.168.000
Driftsinntekter 111.855.000 50.597.000 65.771.000 9.829.000 2.684.000
Varekostnad -65.899.000 -9.063.000 -55.816.000 -4.550.000 -1.236.000
Lønninger -7.675.000 -5.671.000 -748.000 -946.000 -740.000
Avskrivning -6.653.000 -5.291.000 -607.000 -479.000 -257.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.242.000 -22.982.000 -12.548.000 -7.981.000 -3.123.000
Driftskostnader -115.469.000 -43.007.000 -69.719.000 -13.956.000 -5.356.000
Driftsresultat -3.614.000 7.590.000 -3.948.000 -4.127.000 -2.672.000
Finansinntekter 159.000 51.000 57.000 258.000 21.000
Finanskostnader -8.113.000 -5.427.000 -79.000 -706.000 -246.000
Finans -7.954.000 -5.376.000 -22.000 -448.000 -225.000
Konsernbidrag 7.500.000 4.732.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.564.000 7.937.000 -3.970.000 -4.575.000 -2.897.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.445.000 14.441.000 0 0 0
Fast eiendom 3.216.000 3.332.000 3.106.000 2.767.000 1.645.000
Maskiner anlegg 5.620.000 9.000.000 0 0 0
Driftsløsøre 9.089.000 5.464.000 2.264.000 2.540.000 1.428.000
Sum varige driftsmidler 21.286.000 20.053.000 5.462.000 5.322.000 3.073.000
Sum finansielle anleggsmidler 375.000 350.000 32.000 9.828.000 45.000
Sum anleggsmidler 39.105.000 34.844.000 5.494.000 15.150.000 3.118.000
Varebeholdning 67.369.000 71.852.000 35.102.000 31.775.000 3.428.000
Kundefordringer 370.000 10.745.000 1.092.000 1.207.000 0
Andre fordringer 12.562.000 11.742.000 20.039.000 10.268.000 3.212.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 894.000 475.000 89.000 88.000 95.000
Sum omløpsmidler 81.195.000 94.813.000 56.322.000 43.337.000 6.735.000
Sum eiendeler 120.300.000 129.657.000 61.816.000 58.487.000 9.853.000
Sum opptjent egenkapital -6.841.000 -5.777.000 -18.009.000 -14.039.000 -9.464.000
Sum egenkapital -3.173.000 -2.109.000 -14.340.000 -10.370.000 -5.795.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 91.392.000 17.995.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 15.067.000 0 2.380.000 5.334.000
Leverandørgjeld 8.084.000 15.450.000 56.132.000 44.520.000 655.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 394.000 343.000 37.000 43.000 49.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 682.000 9.514.000 1.993.000 21.914.000 9.609.000
Sum kortsiktig gjeld 123.473.000 116.699.000 76.156.000 66.476.000 10.313.000
Sum gjeld og egenkapital 120.301.000 129.658.000 61.816.000 58.486.000 9.852.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -42.278.000 -21.886.000 -19.834.000 -23.139.000 -3.578.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.4
Soliditet -2.6 -1.6 -23.2 -17.7 -58.8
Resultatgrad -3.2 1 -99.6
Rentedekningsgrad -0.4 1.4 -5.8 -10.8
Gjeldsgrad -38.9 -62.5 -5.3 -6.6 -2.7
Total kapitalrentabilitet -2.9 5.9 -6.3 -6.6 -26.9
Signatur
03.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.12.2012
PROKURA HVER FOR SEG
ROALD BJØRNERAAS
NILS MARIUS HOLM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex