Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nemo Classic Diving AS
Juridisk navn:  Nemo Classic Diving AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56114700
Postboks 141 Ytre Laksevåg Damsgårdsveien 113 Fax: 56114708
5848 Bergen 5058 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 874437832
Aksjekapital: 2.061.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 4/25/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Storetvedt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.48%
Resultat  
  
-111.99%
Egenkapital  
  
14.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.476.000 14.445.000 18.414.000 19.140.000 23.870.000
Resultat: -67.000 559.000 -1.926.000 -616.000 777.000
Egenkapital: 3.924.000 3.414.000 894.000 2.892.000 3.423.000
Regnskap for  Nemo Classic Diving AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.476.000 14.445.000 18.414.000 19.140.000 23.870.000
Driftskostnader -10.306.000 -13.590.000 -20.101.000 -19.423.000 -22.865.000
Driftsresultat 169.000 855.000 -1.687.000 -284.000 1.004.000
Finansinntekter 15.000 20.000 27.000 12.000 11.000
Finanskostnader -251.000 -316.000 -266.000 -345.000 -238.000
Finans -236.000 -296.000 -239.000 -333.000 -227.000
Resultat før skatt -67.000 559.000 -1.926.000 -616.000 777.000
Skattekostnad 0 0 -72.000 85.000 -209.000
Årsresultat -67.000 559.000 -1.998.000 -531.000 568.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 268.000 3.025.000 3.026.000 3.153.000 3.137.000
Sum omløpsmidler 9.387.000 6.819.000 7.158.000 7.196.000 7.290.000
Sum eiendeler 9.655.000 9.844.000 10.184.000 10.349.000 10.427.000
Sum opptjent egenkapital 1.863.000 1.353.000 794.000 2.792.000 3.323.000
Sum egenkapital 3.924.000 3.414.000 894.000 2.892.000 3.423.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 500.000 1.000 173.000
Sum kortsiktig gjeld 5.732.000 6.430.000 8.790.000 7.456.000 6.831.000
Sum gjeld og egenkapital 9.656.000 9.844.000 10.184.000 10.349.000 10.427.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.476.000 14.445.000 18.414.000 19.140.000 23.870.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.476.000 14.445.000 18.414.000 19.140.000 23.870.000
Varekostnad -3.792.000 -5.915.000 -11.642.000 -10.571.000 -14.110.000
Lønninger -2.557.000 -3.168.000 -4.022.000 -3.926.000 -4.432.000
Avskrivning -116.000 -128.000 -109.000 -117.000 -130.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.841.000 -4.379.000 -4.328.000 -4.809.000 -4.193.000
Driftskostnader -10.306.000 -13.590.000 -20.101.000 -19.423.000 -22.865.000
Driftsresultat 169.000 855.000 -1.687.000 -284.000 1.004.000
Finansinntekter 15.000 20.000 27.000 12.000 11.000
Finanskostnader -251.000 -316.000 -266.000 -345.000 -238.000
Finans -236.000 -296.000 -239.000 -333.000 -227.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -67.000 559.000 -1.998.000 -531.000 568.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 63.000 72.000 0 73.000 0
Fast eiendom 123.000 179.000 235.000 290.000 346.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 82.000 134.000 151.000 150.000 151.000
Sum varige driftsmidler 205.000 313.000 386.000 440.000 497.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000
Sum anleggsmidler 268.000 3.025.000 3.026.000 3.153.000 3.137.000
Varebeholdning 6.085.000 6.290.000 6.277.000 6.201.000 5.936.000
Kundefordringer 407.000 413.000 609.000 568.000 992.000
Andre fordringer 2.775.000 24.000 119.000 334.000 224.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 121.000 92.000 153.000 93.000 137.000
Sum omløpsmidler 9.387.000 6.819.000 7.158.000 7.196.000 7.290.000
Sum eiendeler 9.655.000 9.844.000 10.184.000 10.349.000 10.427.000
Sum opptjent egenkapital 1.863.000 1.353.000 794.000 2.792.000 3.323.000
Sum egenkapital 3.924.000 3.414.000 894.000 2.892.000 3.423.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.730.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 500.000 1.000 173.000
Leverandørgjeld 3.524.000 3.712.000 4.483.000 2.217.000 1.991.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 208.000
Skyldig offentlige avgifter 215.000 713.000 245.000 249.000 287.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 263.000 2.005.000 4.062.000 4.990.000 4.344.000
Sum kortsiktig gjeld 5.732.000 6.430.000 8.790.000 7.456.000 6.831.000
Sum gjeld og egenkapital 9.656.000 9.844.000 10.184.000 10.349.000 10.427.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.655.000 389.000 -1.632.000 -260.000 459.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.1 0.8 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.1 0.1 0.2 0.2
Soliditet 40.6 34.7 8.8 27.9 32.8
Resultatgrad 1.6 5.9 -9.2 -1.5 4.2
Rentedekningsgrad 0.7 2.7 -6.3 -0.8 4.3
Gjeldsgrad 1.5 1.9 10.4 2.6 2.0
Total kapitalrentabilitet 1.9 8.9 -16.3 -2.6 9.7
Signatur
20.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex