Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Neptun Stavanger Holding AS
Juridisk navn:  Neptun Stavanger Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90565454
Koppholen 19 Gjerdesvollen 65B Fax: 51635679
4313 Sandnes 4045 Hafrsfjord
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 916209592
Aksjekapital: 165.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1978 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-693.06%
Egenkapital  
  
-22.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -427.000 72.000 -91.000 6.620.000 383.000
Egenkapital: 1.490.000 1.917.000 2.318.000 4.155.000 2.485.000
Regnskap for  Neptun Stavanger Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -113.000 -116.000 -126.000 -211.000 -117.000
Driftsresultat -113.000 -116.000 -126.000 -211.000 -117.000
Finansinntekter -80.000 733.000 42.000 6.938.000 2.216.000
Finanskostnader -234.000 -544.000 -7.000 -107.000 -1.717.000
Finans -314.000 189.000 35.000 6.831.000 499.000
Resultat før skatt -427.000 72.000 -91.000 6.620.000 383.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -427.000 72.000 -91.000 6.620.000 383.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 1.100.000
Sum omløpsmidler 1.505.000 2.405.000 3.909.000 9.120.000 1.848.000
Sum eiendeler 1.505.000 2.405.000 3.909.000 9.120.000 2.948.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 341.000 742.000 2.505.000 835.000
Sum egenkapital 1.490.000 1.917.000 2.318.000 4.155.000 2.485.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 488.000 1.591.000 4.965.000 463.000
Sum gjeld og egenkapital 1.505.000 2.405.000 3.909.000 9.120.000 2.948.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -113.000 -116.000 -126.000 -211.000 -117.000
Driftskostnader -113.000 -116.000 -126.000 -211.000 -117.000
Driftsresultat -113.000 -116.000 -126.000 -211.000 -117.000
Finansinntekter -80.000 733.000 42.000 6.938.000 2.216.000
Finanskostnader -234.000 -544.000 -7.000 -107.000 -1.717.000
Finans -314.000 189.000 35.000 6.831.000 499.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -473.000 -1.576.000 0 -248.000
Årsresultat -427.000 72.000 -91.000 6.620.000 383.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 1.100.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 1.100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 350.000 0 0 0 0
Sum investeringer 497.000 984.000 1.316.000 799.000 1.214.000
Kasse, bank 659.000 1.421.000 2.593.000 8.322.000 634.000
Sum omløpsmidler 1.505.000 2.405.000 3.909.000 9.120.000 1.848.000
Sum eiendeler 1.505.000 2.405.000 3.909.000 9.120.000 2.948.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 341.000 742.000 2.505.000 835.000
Sum egenkapital 1.490.000 1.917.000 2.318.000 4.155.000 2.485.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -473.000 -1.576.000 0 -248.000
Annen kortsiktig gjeld 15.000 15.000 15.000 15.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 488.000 1.591.000 4.965.000 463.000
Sum gjeld og egenkapital 1.505.000 2.405.000 3.909.000 9.120.000 2.948.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.490.000 1.917.000 2.318.000 4.155.000 1.385.000
Likviditetsgrad 1 100.3 4.9 2.5 1.8 4.0
Likviditetsgrad 2 100.3 4.9 2.5 1.9 4.0
Soliditet 9 79.7 59.3 45.6 84.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5 -0.2 62.9 1.2
Gjeldsgrad 0 0.3 0.7 1.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -12.8 25.7 -2.1 73.8 71.2
Signatur
15.01.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.01.2013
PROKURA HVER FOR SEG
JOHN OVE TOLLESHAUG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex