Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Neptune Bolig 5 As
Juridisk navn:  Neptune Bolig 5 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23118832
C/O Neptune Properties As Postboks 1368 Vika Haakon Viis Gate 1 Fax: 22839294
0114 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994773615
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/23/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Neptune Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-652.6%
Resultat  
  
72.81%
Egenkapital  
  
-64.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: -956.000 173.000 9.589.000 45.798.000 194.114.000
Resultat: -4.106.000 -15.100.000 -8.639.000 -2.874.000 10.405.000
Egenkapital: 1.782.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 15.853.000
Regnskap for  Neptune Bolig 5 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter -956.000 173.000 9.589.000 45.798.000 194.114.000
Driftskostnader -2.237.000 -14.178.000 -15.194.000 -46.446.000 -172.631.000
Driftsresultat -3.194.000 -14.006.000 -5.605.000 -647.000 21.483.000
Finansinntekter 1.279.000 958.000 756.000 818.000 240.000
Finanskostnader -2.191.000 -2.052.000 -3.789.000 -3.045.000 -11.318.000
Finans -912.000 -1.094.000 -3.033.000 -2.227.000 -11.078.000
Resultat før skatt -4.106.000 -15.100.000 -8.639.000 -2.874.000 10.405.000
Skattekostnad 888.000 3.609.000 2.157.000 823.000 -2.798.000
Årsresultat -3.218.000 -11.491.000 -6.482.000 -2.051.000 7.607.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.260.000 372.000 159.000 71.000 71.000
Sum omløpsmidler 59.976.000 71.921.000 61.572.000 77.171.000 158.456.000
Sum eiendeler 61.236.000 72.293.000 61.731.000 77.242.000 158.527.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 9.900.000 14.900.000 15.753.000
Sum egenkapital 1.782.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 15.853.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 7.012.000 89.590.000
Sum kortsiktig gjeld 59.453.000 67.293.000 51.731.000 55.229.000 53.084.000
Sum gjeld og egenkapital 61.235.000 72.293.000 65.957.000 77.241.000 158.527.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -956.000 173.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 9.589.000 45.798.000 194.114.000
Driftsinntekter -956.000 173.000 9.589.000 45.798.000 194.114.000
Varekostnad -1.491.000 -13.016.000 -13.786.000 -45.099.000 -170.219.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -746.000 -1.162.000 -1.408.000 -1.347.000 -2.412.000
Driftskostnader -2.237.000 -14.178.000 -15.194.000 -46.446.000 -172.631.000
Driftsresultat -3.194.000 -14.006.000 -5.605.000 -647.000 21.483.000
Finansinntekter 1.279.000 958.000 756.000 818.000 240.000
Finanskostnader -2.191.000 -2.052.000 -3.789.000 -3.045.000 -11.318.000
Finans -912.000 -1.094.000 -3.033.000 -2.227.000 -11.078.000
Konsernbidrag 0 -4.038.000 -2.744.000 -10.855.000 -11.576.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.218.000 -11.491.000 -6.482.000 -2.051.000 7.607.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.260.000 372.000 88.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 71.000 71.000 71.000
Sum anleggsmidler 1.260.000 372.000 159.000 71.000 71.000
Varebeholdning 0 0 -570.000 15.818.000 41.504.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 875.000 875.000 1.613.000 936.000 89.665.000
Sum investeringer 71.000 71.000 0 0 0
Kasse, bank 47.000 729.000 739.000 48.000 3.146.000
Sum omløpsmidler 59.976.000 71.921.000 61.572.000 77.171.000 158.456.000
Sum eiendeler 61.236.000 72.293.000 61.731.000 77.242.000 158.527.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 9.900.000 14.900.000 15.753.000
Sum egenkapital 1.782.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 15.853.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 661.000 5.499.000
Gjeld til kredittinstitutt 54.416.000 56.325.000 50.513.000 51.975.000 38.281.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 7.012.000 89.590.000
Leverandørgjeld 1.587.000 9.519.000 1.168.000 3.255.000 10.655.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 4.148.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.450.000 1.450.000 50.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.453.000 67.293.000 51.731.000 55.229.000 53.084.000
Sum gjeld og egenkapital 61.235.000 72.293.000 65.957.000 77.241.000 158.527.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 523.000 4.628.000 9.841.000 21.942.000 105.372.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.2 1.4 3.0
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.2 1.2 2.3
Soliditet 2.9 6.9 16.2 19.4 10.0
Resultatgrad 334.1 -58.5 -1.4 11.1
Rentedekningsgrad -1.5 -6.8 -1.5 0.1 1.9
Gjeldsgrad 33.4 13.5 5.2 4.1 9.0
Total kapitalrentabilitet -3.1 -7.9 0.2 13.7
Signatur
12.04.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
18.04.2016
PROKURA
ØKSETER TORE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex