Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Neptune Invest AS
Juridisk navn:  Neptune Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
Alfabygget Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 889016302
Aksjekapital: 52.718 NOK
Etableringsdato: 11/25/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-103.23%
Egenkapital  
  
-11.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -693.000 -341.000 205.000 -1.840.000 -4.992.000
Egenkapital: 57.474.000 64.770.000 65.295.000 65.276.000 67.222.000
Regnskap for  Neptune Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -113.000 -102.000 -112.000 -290.000 -355.000
Driftsresultat -113.000 -102.000 -112.000 -290.000 -355.000
Finansinntekter -578.000 -234.000 320.000 -1.550.000 -1.962.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -3.000 -1.000 -2.675.000
Finans -580.000 -238.000 317.000 -1.551.000 -4.637.000
Resultat før skatt -693.000 -341.000 205.000 -1.840.000 -4.992.000
Skattekostnad -104.000 -184.000 -186.000 -105.000 -307.000
Årsresultat -797.000 -525.000 19.000 -1.946.000 -5.299.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 83.000 58.000 69.000 117.000 58.000
Sum omløpsmidler 64.037.000 64.886.000 65.385.000 65.357.000 67.852.000
Sum eiendeler 64.120.000 64.944.000 65.454.000 65.474.000 67.910.000
Sum opptjent egenkapital 57.421.000 64.718.000 65.242.000 65.224.000 67.169.000
Sum egenkapital 57.474.000 64.770.000 65.295.000 65.276.000 67.222.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.646.000 173.000 158.000 197.000 688.000
Sum gjeld og egenkapital 64.120.000 64.944.000 65.453.000 65.474.000 67.910.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -56.000 -45.000 -55.000 -233.000 -298.000
Driftskostnader -113.000 -102.000 -112.000 -290.000 -355.000
Driftsresultat -113.000 -102.000 -112.000 -290.000 -355.000
Finansinntekter -578.000 -234.000 320.000 -1.550.000 -1.962.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -3.000 -1.000 -2.675.000
Finans -580.000 -238.000 317.000 -1.551.000 -4.637.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -6.500.000 0 0 0 0
Årsresultat -797.000 -525.000 19.000 -1.946.000 -5.299.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 83.000 58.000 69.000 117.000 58.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 83.000 58.000 69.000 117.000 58.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 35.000 35.000 25.000
Sum investeringer 12.427.000 13.680.000 16.005.000 13.908.000 16.105.000
Kasse, bank 51.610.000 51.206.000 49.345.000 51.414.000 51.722.000
Sum omløpsmidler 64.037.000 64.886.000 65.385.000 65.357.000 67.852.000
Sum eiendeler 64.120.000 64.944.000 65.454.000 65.474.000 67.910.000
Sum opptjent egenkapital 57.421.000 64.718.000 65.242.000 65.224.000 67.169.000
Sum egenkapital 57.474.000 64.770.000 65.295.000 65.276.000 67.222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 0 20.000 33.000 53.000
Betalbar skatt 129.000 173.000 138.000 165.000 634.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -6.500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.646.000 173.000 158.000 197.000 688.000
Sum gjeld og egenkapital 64.120.000 64.944.000 65.453.000 65.474.000 67.910.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.391.000 64.713.000 65.227.000 65.160.000 67.164.000
Likviditetsgrad 1 9.6 375.1 413.8 331.8 98.6
Likviditetsgrad 2 9.6 375.1 413.8 331.8 98.7
Soliditet 89.6 99.7 99.8 99.7 99.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -56.5 -25.5 -37.3 -1840.0 -0.9
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.1 -0.5 0.3 -2.8 -3.4
Signatur
25.03.2013
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR
SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex