Nerdal Holding As
Juridisk navn:  Nerdal Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91648023
Høgåsveien 19B Høgåsveien 19B Fax:
8616 Mo i Rana 8616 Mo i Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 911801701
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 3/20/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-11.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -15.000 -15.000 -14.000 -21.000 -16.000
Egenkapital: 122.000 138.000 153.000 167.000 188.000
Regnskap for  Nerdal Holding As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 -6.000 -1.000
Driftsresultat 0 0 0 -6.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -15.000 -14.000 -15.000 -15.000
Finans -15.000 -15.000 -14.000 -15.000 -15.000
Resultat før skatt -15.000 -15.000 -14.000 -21.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -15.000 -14.000 -21.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 2.000 1.000 0
Sum eiendeler 403.000 403.000 402.000 401.000 400.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 -62.000 -47.000 -33.000 -12.000
Sum egenkapital 122.000 138.000 153.000 167.000 188.000
Sum langsiktig gjeld 281.000 265.000 249.000 200.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 34.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 403.000 403.000 402.000 401.000 400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -6.000 -1.000
Driftskostnader 0 0 0 -6.000 -1.000
Driftsresultat 0 0 0 -6.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -15.000 -14.000 -15.000 -15.000
Finans -15.000 -15.000 -14.000 -15.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -15.000 -14.000 -21.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Sum anleggsmidler 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 3.000 2.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 2.000 1.000 0
Sum eiendeler 403.000 403.000 402.000 401.000 400.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 -62.000 -47.000 -33.000 -12.000
Sum egenkapital 122.000 138.000 153.000 167.000 188.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 281.000 265.000 249.000 200.000 200.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 34.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 34.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 403.000 403.000 402.000 401.000 400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 3.000 2.000 -33.000 -12.000
Likviditetsgrad 1 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 0.1 0.1
Soliditet 30.3 34.2 38.1 41.6 47.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 0 0.0 -0.4 -0.1
Gjeldsgrad 2.3 1.9 1.6 1.4 1.1
Total kapitalrentabilitet 0 0 0.0 -1.5 -0.3
Signatur
12.04.2013
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR
SEG, DAGLIG LEDER ALENE ELLER
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
12.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex