Nerenget Maskin AS
Juridisk navn:  Nerenget Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90112134
Kongsdalvegen 73 Kongsdalvegen 73 Fax:
7623 Ronglan 7623 Ronglan
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 994270931
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/1/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
98.57%
Resultat  
  
293.39%
Egenkapital  
  
41.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.827.000 5.956.000 5.102.000 4.513.000 5.692.000
Resultat: 2.203.000 560.000 429.000 190.000 1.099.000
Egenkapital: 5.775.000 4.071.000 3.636.000 3.303.000 3.148.000
Regnskap for  Nerenget Maskin AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.827.000 5.956.000 5.102.000 4.513.000 5.692.000
Driftskostnader -9.599.000 -5.339.000 -4.660.000 -4.304.000 -4.569.000
Driftsresultat 2.229.000 617.000 442.000 209.000 1.123.000
Finansinntekter 1.000 7.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -27.000 -64.000 -14.000 -22.000 -25.000
Finans -26.000 -57.000 -13.000 -20.000 -24.000
Resultat før skatt 2.203.000 560.000 429.000 190.000 1.099.000
Skattekostnad -499.000 -125.000 -97.000 -35.000 -297.000
Årsresultat 1.704.000 435.000 333.000 155.000 802.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.437.000 3.670.000 4.287.000 4.125.000 4.272.000
Sum omløpsmidler 6.277.000 5.058.000 3.873.000 3.035.000 3.279.000
Sum eiendeler 10.714.000 8.728.000 8.160.000 7.160.000 7.551.000
Sum opptjent egenkapital 5.575.000 3.871.000 3.436.000 3.103.000 2.948.000
Sum egenkapital 5.775.000 4.071.000 3.636.000 3.303.000 3.148.000
Sum langsiktig gjeld 2.641.000 2.862.000 2.826.000 2.504.000 2.584.000
Sum kortsiktig gjeld 2.298.000 1.796.000 1.699.000 1.352.000 1.819.000
Sum gjeld og egenkapital 10.714.000 8.729.000 8.161.000 7.159.000 7.551.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.652.000 5.870.000 5.439.000 4.509.000 5.319.000
Andre inntekter 175.000 86.000 -337.000 4.000 372.000
Driftsinntekter 11.827.000 5.956.000 5.102.000 4.513.000 5.692.000
Varekostnad -4.642.000 -1.558.000 -1.295.000 -1.354.000 -1.602.000
Lønninger -1.822.000 -1.348.000 -1.297.000 -1.288.000 -1.209.000
Avskrivning -844.000 -739.000 -803.000 -824.000 -784.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.291.000 -1.694.000 -1.265.000 -838.000 -974.000
Driftskostnader -9.599.000 -5.339.000 -4.660.000 -4.304.000 -4.569.000
Driftsresultat 2.229.000 617.000 442.000 209.000 1.123.000
Finansinntekter 1.000 7.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -27.000 -64.000 -14.000 -22.000 -25.000
Finans -26.000 -57.000 -13.000 -20.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.704.000 435.000 333.000 155.000 802.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 3.450.000 3.090.000 3.520.000 3.588.000 3.978.000
Driftsløsøre 305.000 112.000 173.000 233.000 294.000
Sum varige driftsmidler 3.755.000 3.202.000 3.692.000 3.821.000 4.272.000
Sum finansielle anleggsmidler 682.000 468.000 595.000 304.000 0
Sum anleggsmidler 4.437.000 3.670.000 4.287.000 4.125.000 4.272.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.738.000 4.294.000 3.524.000 2.145.000 2.552.000
Andre fordringer 52.000 113.000 144.000 104.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 486.000 651.000 204.000 786.000 716.000
Sum omløpsmidler 6.277.000 5.058.000 3.873.000 3.035.000 3.279.000
Sum eiendeler 10.714.000 8.728.000 8.160.000 7.160.000 7.551.000
Sum opptjent egenkapital 5.575.000 3.871.000 3.436.000 3.103.000 2.948.000
Sum egenkapital 5.775.000 4.071.000 3.636.000 3.303.000 3.148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 171.000 212.000 253.000 201.000 190.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.641.000 2.862.000 2.826.000 2.504.000 2.584.000
Leverandørgjeld 398.000 427.000 176.000 332.000 699.000
Betalbar skatt 540.000 166.000 45.000 23.000 140.000
Skyldig offentlige avgifter 1.181.000 1.066.000 659.000 369.000 487.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 179.000 137.000 819.000 628.000 493.000
Sum kortsiktig gjeld 2.298.000 1.796.000 1.699.000 1.352.000 1.819.000
Sum gjeld og egenkapital 10.714.000 8.729.000 8.161.000 7.159.000 7.551.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.979.000 3.262.000 2.174.000 1.683.000 1.460.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.8 2.3 2.2 1.8
Likviditetsgrad 2 2.7 2.8 2.3 2.3 1.9
Soliditet 53.9 46.6 44.6 46.1 41.7
Resultatgrad 18.8 10.4 8.7 4.6 19.7
Rentedekningsgrad 82.6 9.6 31.6 9.6 45.0
Gjeldsgrad 0.9 1.1 1.2 1.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 20.8 7.1 5.4 2.9 14.9
Signatur
04.03.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex