Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nerheim & Sønner Maskin Og Transport As
Juridisk navn:  Nerheim & Sønner Maskin Og Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52779315
Nedstrandsvegen 333 Nedstrandsvegen 333 Fax: 52777765
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 880705652
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/20/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hagland Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
77.36%
Resultat  
  
220.64%
Egenkapital  
  
10.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.524.000 8.189.000 8.514.000 8.086.000 8.279.000
Resultat: 263.000 -218.000 690.000 165.000 -3.000
Egenkapital: 1.922.000 1.737.000 1.924.000 1.422.000 1.348.000
Regnskap for  Nerheim & Sønner Maskin Og Transport As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.524.000 8.189.000 8.514.000 8.086.000 8.279.000
Driftskostnader -14.142.000 -8.326.000 -7.689.000 -7.776.000 -8.172.000
Driftsresultat 383.000 -137.000 825.000 310.000 108.000
Finansinntekter 45.000 33.000 0 0 0
Finanskostnader -165.000 -114.000 -136.000 -145.000 -112.000
Finans -120.000 -81.000 -136.000 -145.000 -112.000
Resultat før skatt 263.000 -218.000 690.000 165.000 -3.000
Skattekostnad -78.000 31.000 -189.000 -91.000 1.000
Årsresultat 185.000 -187.000 501.000 74.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.401.000 1.508.000 1.498.000 1.720.000 1.859.000
Sum omløpsmidler 4.655.000 3.554.000 3.913.000 3.021.000 3.113.000
Sum eiendeler 6.056.000 5.062.000 5.411.000 4.741.000 4.972.000
Sum opptjent egenkapital 1.322.000 1.137.000 1.324.000 822.000 748.000
Sum egenkapital 1.922.000 1.737.000 1.924.000 1.422.000 1.348.000
Sum langsiktig gjeld 514.000 674.000 972.000 1.253.000 991.000
Sum kortsiktig gjeld 3.620.000 2.651.000 2.516.000 2.066.000 2.632.000
Sum gjeld og egenkapital 6.056.000 5.062.000 5.412.000 4.741.000 4.971.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.524.000 8.109.000 8.074.000 7.671.000 8.279.000
Andre inntekter 0 80.000 440.000 415.000 0
Driftsinntekter 14.524.000 8.189.000 8.514.000 8.086.000 8.279.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.596.000 -2.740.000 -3.015.000 -2.917.000 -3.256.000
Avskrivning -87.000 -75.000 -84.000 -105.000 -86.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.624.000 -4.109.000 -3.731.000 -3.560.000 -3.598.000
Driftskostnader -14.142.000 -8.326.000 -7.689.000 -7.776.000 -8.172.000
Driftsresultat 383.000 -137.000 825.000 310.000 108.000
Finansinntekter 45.000 33.000 0 0 0
Finanskostnader -165.000 -114.000 -136.000 -145.000 -112.000
Finans -120.000 -81.000 -136.000 -145.000 -112.000
Konsernbidrag 0 0 -501.000 -74.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 185.000 -187.000 501.000 74.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 343.000 421.000 390.000 579.000 670.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 105.000 119.000 103.000 116.000 120.000
Driftsløsøre 50.000 65.000 103.000 123.000 167.000
Sum varige driftsmidler 155.000 184.000 206.000 239.000 287.000
Sum finansielle anleggsmidler 903.000 903.000 903.000 903.000 903.000
Sum anleggsmidler 1.401.000 1.508.000 1.498.000 1.720.000 1.859.000
Varebeholdning 0 186.000 150.000 150.000 0
Kundefordringer 2.816.000 1.136.000 1.464.000 545.000 1.610.000
Andre fordringer 1.715.000 2.151.000 2.194.000 2.208.000 1.414.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 123.000 81.000 104.000 117.000 89.000
Sum omløpsmidler 4.655.000 3.554.000 3.913.000 3.021.000 3.113.000
Sum eiendeler 6.056.000 5.062.000 5.411.000 4.741.000 4.972.000
Sum opptjent egenkapital 1.322.000 1.137.000 1.324.000 822.000 748.000
Sum egenkapital 1.922.000 1.737.000 1.924.000 1.422.000 1.348.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 524.000 40.000 267.000 50.000 354.000
Sum langsiktig gjeld 514.000 674.000 972.000 1.253.000 991.000
Leverandørgjeld 1.688.000 1.324.000 797.000 688.000 901.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 575.000 432.000 572.000 405.000 670.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 833.000 855.000 880.000 923.000 708.000
Sum kortsiktig gjeld 3.620.000 2.651.000 2.516.000 2.066.000 2.632.000
Sum gjeld og egenkapital 6.056.000 5.062.000 5.412.000 4.741.000 4.971.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.035.000 903.000 1.397.000 955.000 481.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.6 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.5 1.4 1.2
Soliditet 31.7 34.3 35.6 30.0 27.1
Resultatgrad 2.6 -1.7 9.7 3.8 1.3
Rentedekningsgrad 2.3 -1.2 6.1 2.1 1.0
Gjeldsgrad 2.2 1.9 1.8 2.3 2.7
Total kapitalrentabilitet 7.1 -2.1 15.2 6.5 2.2
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex