Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nerlid Hyttegrend As
Juridisk navn:  Nerlid Hyttegrend As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6715 Barmen 6715 Barmen
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 921368593
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/18/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor Eid As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -6.000
Egenkapital: 24.000
Regnskap for  Nerlid Hyttegrend As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -6.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 31.000
Sum opptjent egenkapital -6.000
Sum egenkapital 24.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000
Sum gjeld og egenkapital 31.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 31.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 31.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 31.000
Sum opptjent egenkapital -6.000
Sum egenkapital 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000
Sum gjeld og egenkapital 31.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 77.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet -19.4
Signatur
19.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex