Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Neros Pub Og Spisested Shun-Ho Chou
Juridisk navn:  Neros Pub Og Spisested Shun-Ho Chou
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32768022
Linderudveien 20 Linderudveien 20 Fax:
0594 Oslo 594 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 967666246
Aksjekapital: 819.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Intunor Services 2 As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.26%
Resultat  
  
-18.86%
Egenkapital  
  
-15.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2003 2002
Omsetning: 1.713.000 1.847.000
Resultat: 555.000 684.000
Egenkapital: 819.000 964.000
Regnskap for  Neros Pub Og Spisested Shun-Ho Chou
Resultat 2003 2002
Driftsinntekter 1.713.000 1.847.000
Driftskostnader -1.117.000 -1.123.000
Driftsresultat 596.000 725.000
Finansinntekter 1.000 2.000
Finanskostnader -42.000 -44.000
Finans -41.000 -42.000
Resultat før skatt 555.000 684.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.147.000 1.216.000
Sum omløpsmidler 184.000 295.000
Sum eiendeler 1.331.000 1.511.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 819.000 964.000
Sum langsiktig gjeld 461.000 491.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 1.331.000 1.511.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.713.000 1.847.000
Varekostnad -732.000 -760.000
Lønninger -53.000 -38.000
Avskrivning -69.000 -62.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -263.000 -254.000
Driftskostnader -1.117.000 -1.123.000
Driftsresultat 596.000 725.000
Finansinntekter 1.000 2.000
Finanskostnader -42.000 -44.000
Finans -41.000 -42.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 971.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 1.147.000 1.216.000
Varebeholdning 20.000 22.000
Kundefordringer 0 130.000
Andre fordringer 13.000 21.000
Sum investeringer
Kasse, bank 151.000 122.000
Sum omløpsmidler 184.000 295.000
Sum eiendeler 1.331.000 1.511.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 819.000 964.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 461.000 491.000
Leverandørgjeld 3.000 -1.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000 44.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 13.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 1.331.000 1.511.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 133.000 239.000
Likviditetsgrad 1 3.6 5.3
Likviditetsgrad 2 3.3 4.9
Soliditet 61.5 63.8
Resultatgrad 34.8 39.3
Rentedekningsgrad 14.2 16.5
Gjeldsgrad 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 44.9 48.1
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex