Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nes-bil As
Juridisk navn:  Nes-bil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40007880
Grefsheimvegen 2 Grefsheimvegen 2 Fax:
2350 Nes på hedmarken 2350 Nes på hedmarken
Fylke: Kommune:
Hedmark Ringsaker
Org.nr: 918925635
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/3/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Brumunddal Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 2.402.000
Resultat: -317.000
Egenkapital: -262.000
Regnskap for  Nes-bil As
Resultat 2017
Driftsinntekter 2.402.000
Driftskostnader -2.678.000
Driftsresultat -276.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -42.000
Finans -40.000
Resultat før skatt -317.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -317.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.178.000
Sum omløpsmidler 546.000
Sum eiendeler 1.724.000
Sum opptjent egenkapital -317.000
Sum egenkapital -262.000
Sum langsiktig gjeld 782.000
Sum kortsiktig gjeld 1.204.000
Sum gjeld og egenkapital 1.723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.368.000
Andre inntekter 34.000
Driftsinntekter 2.402.000
Varekostnad -1.189.000
Lønninger -698.000
Avskrivning -103.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -688.000
Driftskostnader -2.678.000
Driftsresultat -276.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -42.000
Finans -40.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -317.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 1.178.000
Sum varige driftsmidler 1.178.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.178.000
Varebeholdning 77.000
Kundefordringer 326.000
Andre fordringer 89.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 53.000
Sum omløpsmidler 546.000
Sum eiendeler 1.724.000
Sum opptjent egenkapital -317.000
Sum egenkapital -262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 782.000
Leverandørgjeld 500.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 179.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 526.000
Sum kortsiktig gjeld 1.204.000
Sum gjeld og egenkapital 1.723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -658.000
Likviditetsgrad 1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.4
Soliditet -15.2
Resultatgrad -11.5
Rentedekningsgrad -6.6
Gjeldsgrad -7.6
Total kapitalrentabilitet -15.9
Signatur
06.12.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
12.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex