Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nes Innkjøpslag Sa
Juridisk navn:  Nes Innkjøpslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62359440
Tingnesvegen 763 Tingnesvegen 763 Fax: 62359441
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 958012470
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/12/1990
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.27%
Resultat  
  
6.79%
Egenkapital  
  
10.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 92.313.000 82.222.000 76.036.000 78.155.000 76.031.000
Resultat: 1.699.000 1.591.000 1.463.000 1.438.000 1.191.000
Egenkapital: 10.256.000 9.316.000 8.418.000 7.587.000 6.841.000
Regnskap for  Nes Innkjøpslag Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 92.313.000 82.222.000 76.036.000 78.155.000 76.031.000
Driftskostnader -90.666.000 -80.670.000 -74.600.000 -76.726.000 -74.871.000
Driftsresultat 1.647.000 1.552.000 1.435.000 1.428.000 1.161.000
Finansinntekter 80.000 65.000 58.000 57.000 78.000
Finanskostnader -27.000 -26.000 -30.000 -47.000 -48.000
Finans 53.000 39.000 28.000 10.000 30.000
Resultat før skatt 1.699.000 1.591.000 1.463.000 1.438.000 1.191.000
Skattekostnad -315.000 -317.000 -289.000 -337.000 -260.000
Årsresultat 1.384.000 1.274.000 1.174.000 1.101.000 930.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 621.000 487.000 536.000 456.000 464.000
Sum omløpsmidler 14.207.000 13.679.000 11.573.000 11.462.000 11.164.000
Sum eiendeler 14.828.000 14.166.000 12.109.000 11.918.000 11.628.000
Sum opptjent egenkapital 10.196.000 9.257.000 8.359.000 7.528.000 6.784.000
Sum egenkapital 10.256.000 9.316.000 8.418.000 7.587.000 6.841.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 347.000 363.000 355.000
Sum kortsiktig gjeld 4.572.000 4.850.000 3.344.000 3.968.000 4.432.000
Sum gjeld og egenkapital 14.828.000 14.166.000 12.109.000 11.918.000 11.628.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 92.313.000 82.220.000 76.036.000 78.154.000 76.030.000
Andre inntekter 0 3.000 0 1.000 1.000
Driftsinntekter 92.313.000 82.222.000 76.036.000 78.155.000 76.031.000
Varekostnad -86.969.000 -77.221.000 -71.097.000 -73.190.000 -71.230.000
Lønninger -2.822.000 -2.715.000 -2.838.000 -2.806.000 -2.748.000
Avskrivning -71.000 -43.000 -38.000 -20.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -804.000 -691.000 -627.000 -710.000 -832.000
Driftskostnader -90.666.000 -80.670.000 -74.600.000 -76.726.000 -74.871.000
Driftsresultat 1.647.000 1.552.000 1.435.000 1.428.000 1.161.000
Finansinntekter 80.000 65.000 58.000 57.000 78.000
Finanskostnader -27.000 -26.000 -30.000 -47.000 -48.000
Finans 53.000 39.000 28.000 10.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.384.000 1.274.000 1.174.000 1.101.000 930.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 115.000 123.000 130.000 137.000 151.000
Fast eiendom 231.000 235.000 240.000 212.000 212.000
Maskiner anlegg 191.000 10.000 13.000 0 46.000
Driftsløsøre 83.000 118.000 153.000 107.000 55.000
Sum varige driftsmidler 505.000 364.000 406.000 319.000 313.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 621.000 487.000 536.000 456.000 464.000
Varebeholdning 7.864.000 6.853.000 6.315.000 6.379.000 5.367.000
Kundefordringer 5.604.000 6.559.000 3.140.000 4.836.000 4.844.000
Andre fordringer 90.000 102.000 99.000 90.000 77.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 650.000 165.000 2.018.000 156.000 876.000
Sum omløpsmidler 14.207.000 13.679.000 11.573.000 11.462.000 11.164.000
Sum eiendeler 14.828.000 14.166.000 12.109.000 11.918.000 11.628.000
Sum opptjent egenkapital 10.196.000 9.257.000 8.359.000 7.528.000 6.784.000
Sum egenkapital 10.256.000 9.316.000 8.418.000 7.587.000 6.841.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 62.000 1.103.000 0 520.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 347.000 363.000 355.000
Leverandørgjeld 3.040.000 2.117.000 2.005.000 2.100.000 3.227.000
Betalbar skatt 307.000 311.000 297.000 323.000 218.000
Skyldig offentlige avgifter 402.000 278.000 350.000 329.000 346.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 760.000 1.041.000 692.000 698.000 641.000
Sum kortsiktig gjeld 4.572.000 4.850.000 3.344.000 3.968.000 4.432.000
Sum gjeld og egenkapital 14.828.000 14.166.000 12.109.000 11.918.000 11.628.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.635.000 8.829.000 8.229.000 7.494.000 6.732.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.8 3.5 2.9 2.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.6 1.3 1.4
Soliditet 69.2 65.8 69.5 63.7 58.8
Resultatgrad 1.8 1.9 1.9 1.8 1.5
Rentedekningsgrad 6 59.7 47.8 31.6 25.8
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.4 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 11.6 11.4 12.3 12.5 10.7
Signatur
09.06.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex