Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nes Purkering As
Juridisk navn:  Nes Purkering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92263869
Nesvegen 350 Nesvegen 350 Fax:
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 896841882
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/12/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Haugaland Revisjon As
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.56%
Resultat  
  
-116.61%
Egenkapital  
  
-248.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.501.000 13.715.000 13.013.000 13.864.000 9.676.000
Resultat: -1.330.000 -614.000 922.000 1.421.000 -579.000
Egenkapital: -1.479.000 -424.000 49.000 -642.000 -1.659.000
Regnskap for  Nes Purkering As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.501.000 13.715.000 13.013.000 13.864.000 9.676.000
Driftskostnader -14.483.000 -13.959.000 -11.610.000 -11.763.000 -9.587.000
Driftsresultat -982.000 -244.000 1.404.000 2.101.000 90.000
Finansinntekter 66.000 57.000 32.000 29.000 6.000
Finanskostnader -414.000 -426.000 -514.000 -709.000 -674.000
Finans -348.000 -369.000 -482.000 -680.000 -668.000
Resultat før skatt -1.330.000 -614.000 922.000 1.421.000 -579.000
Skattekostnad 275.000 140.000 -231.000 -404.000 156.000
Årsresultat -1.055.000 -473.000 691.000 1.017.000 -423.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.320.000 5.377.000 5.444.000 6.027.000 6.781.000
Sum omløpsmidler 5.833.000 6.710.000 6.388.000 5.734.000 5.200.000
Sum eiendeler 11.153.000 12.087.000 11.832.000 11.761.000 11.981.000
Sum opptjent egenkapital -1.579.000 -524.000 -51.000 -742.000 -1.759.000
Sum egenkapital -1.479.000 -424.000 49.000 -642.000 -1.659.000
Sum langsiktig gjeld 5.833.000 5.977.000 6.227.000 6.462.000 6.688.000
Sum kortsiktig gjeld 6.800.000 6.535.000 5.557.000 5.940.000 6.952.000
Sum gjeld og egenkapital 11.154.000 12.088.000 11.833.000 11.760.000 11.981.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.857.000 13.402.000 12.698.000 13.667.000 9.399.000
Andre inntekter 644.000 314.000 315.000 197.000 277.000
Driftsinntekter 13.501.000 13.715.000 13.013.000 13.864.000 9.676.000
Varekostnad -10.590.000 -12.139.000 -10.559.000 -10.875.000 -9.461.000
Lønninger -1.810.000 0 0 0 -10.000
Avskrivning -392.000 -382.000 -351.000 -351.000 -351.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.730.000 -1.444.000 -1.470.000 -509.000 -873.000
Driftskostnader -14.483.000 -13.959.000 -11.610.000 -11.763.000 -9.587.000
Driftsresultat -982.000 -244.000 1.404.000 2.101.000 90.000
Finansinntekter 66.000 57.000 32.000 29.000 6.000
Finanskostnader -414.000 -426.000 -514.000 -709.000 -674.000
Finans -348.000 -369.000 -482.000 -680.000 -668.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.055.000 -473.000 691.000 1.017.000 -423.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 719.000 444.000 304.000 535.000 939.000
Fast eiendom 3.689.000 3.857.000 4.026.000 4.195.000 4.363.000
Maskiner anlegg 884.000 1.041.000 1.101.000 1.283.000 1.465.000
Driftsløsøre 15.000 21.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.588.000 4.919.000 5.127.000 5.477.000 5.828.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Sum anleggsmidler 5.320.000 5.377.000 5.444.000 6.027.000 6.781.000
Varebeholdning 5.304.000 5.284.000 5.222.000 4.471.000 4.518.000
Kundefordringer 264.000 1.177.000 1.167.000 1.263.000 452.000
Andre fordringer 176.000 236.000 0 0 231.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 90.000 12.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.833.000 6.710.000 6.388.000 5.734.000 5.200.000
Sum eiendeler 11.153.000 12.087.000 11.832.000 11.761.000 11.981.000
Sum opptjent egenkapital -1.579.000 -524.000 -51.000 -742.000 -1.759.000
Sum egenkapital -1.479.000 -424.000 49.000 -642.000 -1.659.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.454.000 1.587.000 973.000 926.000 763.000
Sum langsiktig gjeld 5.833.000 5.977.000 6.227.000 6.462.000 6.688.000
Leverandørgjeld 4.114.000 4.197.000 3.152.000 3.353.000 5.156.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 433.000 137.000 420.000 649.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 799.000 614.000 1.012.000 1.013.000 1.023.000
Sum kortsiktig gjeld 6.800.000 6.535.000 5.557.000 5.940.000 6.952.000
Sum gjeld og egenkapital 11.154.000 12.088.000 11.833.000 11.760.000 11.981.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -967.000 175.000 831.000 -206.000 -1.752.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 1.1 1.0 0.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1
Soliditet -13.3 -3.5 0.4 -5.5 -13.8
Resultatgrad -7.3 -1.8 10.8 15.2 0.9
Rentedekningsgrad -2.4 -0.6 2.7 3.0 0.1
Gjeldsgrad -8.5 -29.5 240.5 -19.3 -8.2
Total kapitalrentabilitet -8.2 -1.5 12.1 18.1 0.8
Signatur
20.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex